Undersøkelse om deltakelse på Level 4/5 i 2024 Sesongen

Forbundet ønsker å få en preliminær oversikt over planlagt deltakelse på Level 4/5 matcher i 2024 sesongen. Dette for å kunne svare ut forespørseler til arrangører, samt planlegging og budsjettering. Dette er kun en preliminær og uforpliktende undersøkelse for deltakelse på Level 4 (Continentale Mesterskap) og Level 5 (Verdensmesterskap) Matcher for 2024 Sesongen. DETTE ERFortsett å lese “Undersøkelse om deltakelse på Level 4/5 i 2024 Sesongen”

Pistollandslagets sportslige satsningsplan 2024-2026

Pistollandslaget er på vei inn i en ny satsningsperiode som skal dekke årene 2024 til 2026. Mens planen for sportslig satsningen fortsatt er under utvikling, forventes den å bli godkjent i løpet av januar 2024. Classic landslaget var det første laget som presenterte sin strategi for potensielle skyttere i denne perioden. På et nylig møteFortsett å lese “Pistollandslagets sportslige satsningsplan 2024-2026”

Nominasjonsprosessen for Seniorene og Super-Seniorene

På kapteinsmøtet den 28. november informerte Seniorkaptein Folke om den forestående nominasjonsprosessen for seniorene og super-seniorene. Denne prosessen har som hensikt å finne de mest kvalifiserte skytterne som skal utgjøre seniorlaget eller seniorlagene under VM 2025.  Folke forklarte hvordan han vil monitorere prestasjonene og potensialet til skytterne innen senior- og super-senior-kategoriene. Dette involverer en individuellFortsett å lese “Nominasjonsprosessen for Seniorene og Super-Seniorene”

Utlysning av kursplasser til instruktørkurs – “Shooting instructor”

MålgruppeMålgruppen er skyttere som har minimum to års aktivitet og har interesse for å drive med undervisning og utdanne nye skyttere til dynamisk sportsskyting. ForkunnskaperUtføringen av undervisning innen dynamisk sportsskyting er hovedsakelig basert på praktiske ferdigheter. Instruktøren må ha tilstrekkelig kompetanse for å demonstrere korrekte teknikker eller øvelser. Søkerne vurderer selv sine ferdigheter i forbindelseFortsett å lese “Utlysning av kursplasser til instruktørkurs – “Shooting instructor””

Junior suksess på Oslo Indoor Open

Oslo, Norge – Brownells, en ledende leverandør innen skyteutstyr, har markert seg som en støttespiller for juniorer i dynamisk sportsskyting gjennom deres nylige sponsing av Oslo Indoor Open. Dette arrangementet har blitt et sentralt møtepunkt for skyttere på alle nivåer, spesielt for ungdom som ser mot en fremtid i sporten. Oslo Indoor Open, kjent forFortsett å lese “Junior suksess på Oslo Indoor Open”

Åpent brev fra NROI

Hei, NROI v/undertegnede har i dag presentert status i saken om “Banekonsulenter” for klubbledermøtet. Tilfeldigvis var undertegnede til stede på hotellet og kunne derfor besvare spørsmålene i denne saken. Jeg oppfatter det som noe problematisk at man planlegger og gjennomfører klubbledermøte på en måte som gjør at det er tilfeldighetene som spiller inn når detFortsett å lese “Åpent brev fra NROI”