Resultatfiler kan nå levers i ROmanSys

ROmanSys støtter nå å laste opp WinMSS CAB (evt. zip) filer med resultater fra SSI/WinMSS/ESS. Dere finner export for dette i SSI under Organizer>Reports & Scoresheets>(Bunn av siden) “Export WinMSS”. Fremover blir det et krav om å levere resultater i WinMSS format sammen med RM rapporten i ROmanSys. DSSN ønsker at alle legger inn resultaterFortsett å lese “Resultatfiler kan nå levers i ROmanSys”

Regionale Mesterskap – Så langt

Per nå har følgende klubber blitt tildelt regionale mesterskap for 2021: Region Disiplin Klubb Dato Øst Rifle Hokksund Pistolklubb 30. mai. 2021 Vest Pistol Kvam Pistolklubb 24./25. jul. 2021 Sør Pistol Kristiansand Sportsskyttere TBD Nord Pistol Nordreisa Sportsskyterklubb 4./5. sep. 2021 Midt Pistol Hemne Pistolklubb 11. jul. 2021 Styret oppforderer alle til å søke omFortsett å lese “Regionale Mesterskap – Så langt”

Avlysning NM Mini-rifle 2021

Forbundet har sammen med matchledelsen til NM Mini-rifle jobbet gjennom helgen for å se om det kan la seg gjøre å få gjennomført ett NM enten på banene de var planlagt, i samarbeid med andre klubber eller på et alternativt anlegg. Dette har vist seg vanskelig å få til gitt den korte tidsrammen, og storFortsett å lese “Avlysning NM Mini-rifle 2021”

Informasjon om Avlysning av Hringariki Open 2021

Representanter fra styret var på plass da situasjonen oppsto, og hadde løpende kontakt med matchledelsen gjennom prosessen. Etter vår vurdering har matchledelsen gjort mer enn det som kunne forventes for å få godkjenning, og fulgt opp godkjenningen etter beste evne og eksisterende praksis. Forbundet stiller seg uforstående til at en godkjenning inndras uten veiledning, ellerFortsett å lese “Informasjon om Avlysning av Hringariki Open 2021”