SkytterLink/ShotMarker innkjøpt for testing

DSSN har vi kjøpt inn noen skiver fra SkytterLink systemet for testing. Dette er et system som støtter opptil 250 skiver per “standplassenhet”, og hvor hver skive består av fire mikrofontårn med to mikrofoner i hver. Systemet er lite og lett, som forhåpenligvis gir det god mobilitet. Planen er å få testet ut systemet hosFortsett å lese “SkytterLink/ShotMarker innkjøpt for testing”

Registering av Innbetalt Kontingent

Forbundet får relativt mange henvendelser på at medlemmer får «ugyldig» medlemskort etter betalingsfristen er gått ut, selv om de har betalt. Dette skylles at Styreweb kan ta inntil et par uker før det oppdateres. Dette får ikke forbundet gjort noe med. Så lenge du vet at pengene er gått ut av din konto skal detteFortsett å lese “Registering av Innbetalt Kontingent”

Handgun World Shoot – Match One

DSSN har fått tildelt 25 plasser i “Match One” som er Main-Match i Pre-Match under VM i Thailand. Dette foregår uken før hovedmatchen, og har en høyere pris enn hovedmatchen. Prisen blir også høyere 7000 kr (inkludert forbundsskjorte). De som måtte ønske og delta må si fra innen 15. april via mesterskap@dssn.no Det blir betalingsfristFortsett å lese “Handgun World Shoot – Match One”

Innkalling til Forbundsting 2020 i DSSN

Grunnet Covid-19 og usikkerhet rundt hvilke restriksjoner som vil foreligge blir møtet avholdt digitalt. Votering vil foregå med autentisering via klubbenes DSSN Google kontoer, som vil bli testet i før møte. Oppmøte for stemmende delegater minimum 30 minutter før møtestart.  Tidspunkt: Søndag 11. apr. 2021 kl. 12:00 Sted: [Digitalt] På grunn av adgangskontroll blir detFortsett å lese “Innkalling til Forbundsting 2020 i DSSN”

Link til Ekstraordinært Forbundsting Utsendt til Delegater som er påmeldt

De medlemmene som har meldt seg på Ekstraordinært Forbundsting skal nå ha fått mail med linker til teknisktest i dag kl. 16.00, samt Ekstraordinært Forbundsting i morgen kl. 12:00. Klubbledere har også mottatt en link til et registreringsmøte kl 11:00-11:50 i morgen, for å registrere stemmegivende delegater og fullmakter. Fullmakter bes om at sendes fra “klubb”@dssn.noFortsett å lese “Link til Ekstraordinært Forbundsting Utsendt til Delegater som er påmeldt”

Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting i DSSN

Styret har det siste året behandlet flere krevende saker som krever behandling på et forbundsting. Sakene er omfattende og må ses i sammenheng, og et flertall i styret har derfor besluttet å innkalle til Ekstraordinært Forbundsting med nevnte saker på agendaen, slik at man ikke fortrenger ordinære saker på Forbundstinget 11. apr. 2021. De sakeneFortsett å lese “Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting i DSSN”

ESSF Webinar om ECHAs Innspill om Blyforbud

Leder av Myndighetsutvalget/Styremedlem Bjørn R. Martinussen og President Einar Bakke deltok, sammen med representanter for NJFF og DFS, i går på et videomøte arrangert av ESSF om det Europeiske Kjemikalibyråets (ECHA) arbeid med forbud mot bly i Europa. Her fikk vi en oversikt over hvor EU er i prosessen, samt et inntrykk av hva somFortsett å lese “ESSF Webinar om ECHAs Innspill om Blyforbud”