Nyhetsbrev September 2022

Dette er det første av forhåpentligvis mange i en fast rekke av nyhetsbrev i forbundet. Denne tradisjonen tar jeg med meg fra Redningsselskapet, der det var en fast tradisjon at det kom et slikt nyhetsbrev hver fredag. Brevet ble alltid avsluttet med å utfordre neste ukes bidragsyter. Vi begynner rolig, og starter med månedsbrev. Oppfordrer medFortsett å lese “Nyhetsbrev September 2022”

NROI Kurskalender

Det ligger en rekke kurs ute i ROManSys som mangler deltakere. Det finnes mulighet for både RO og CRO -kurs. Følgende kurs vil bli holdt: 202222.-23. oktober: Gardermoen12.-13. november: Skurve / Stavanger 202328.-29. januar: Gardermoen I tillegg arrangeres CRO Kurs på Gardermoen i februar:25.26. februar 2023 Quality Airport Hotel Gardermoen Vi håper på deltakere tilFortsett å lese “NROI Kurskalender”

Våpensøknader

DSSN mottok idag et skriv fra Øst politidistrikt, sendt på vegne av alle politidistrikt i Norge: Politidistriktene har som mål å redusere saksbehandlingstiden på våpensøknader. Vi har iverksatt flere tiltak, og ett tiltak er informasjon ut til våre samarbeidspartnere. Et stort antall av våre våpensøknader er til sportsskyting. Dessverre er mange mottatte søknader mangelfulle. DetteFortsett å lese “Våpensøknader”