Invitasjon til juniorsamling Oslo 29.januar 2022

DSSN inviterer alle juniorer (superjuniorer og juniorer) til samling lørdag 29.01.22. Tid: 10.00 – ca. 17.00Sted: OKTS innendørs skytebane på Tåsen (Tåsen Terrassen 34) Program:Kl. 10.00 – 15.00 Skyting/aktiviteter i hula til OKTS.Kl. 15.00 – 17.00 Peppes Pizza på Tåsen (pizza og brus) Aktiviteter og trening tilpasset nivå og alder på deltakere. Fortrinnsvis pistol, men PCC eller minirifle kan gjerne benyttes (hvis du ønskerFortsett å lese “Invitasjon til juniorsamling Oslo 29.januar 2022”

Tillatte våpen i DSSN programmer

Styret i DSSN begrenser tillatte våpen innen Rifle, PCC og Hagle programmene til våpen som oppfyller kravene til minimums løpslengde, totallengde og magasintype/-kapasitet som overholder kravene til det som kunne lovlig erverves sivilt fra tidspunktet programmet ble innført eller senere. Forsvarets HK416/417 er det eneste militære våpenet tillatt brukt i DSSN programmer, gitt at utøverFortsett å lese “Tillatte våpen i DSSN programmer”

Forbundtinget 2021 : (Ny) Tid og Sted

På bakgrunn av raske tilbakemelding har vi blitt gjort oppmerksom på at ukene 8 tom. 10 er vinterferieuker i Norge. Dette gjør at første tilgjenglige helg er 19.-20. mars 2022. Dato for Forbundstinget 2021 blir derfor 20. mars 2022 på Quality Hotel Gardermoen. Klubbledermøte blir dagen før. Vi anbefaler alle klubbleder og andre som planleggerFortsett å lese “Forbundtinget 2021 : (Ny) Tid og Sted”

Informasjon fra Pistollandslaget

Juniorkaptein, Roy Thorud, presenterte status for juniorsatsningen på klubbledermøte 30.oktober 2021 på Gardermoen. Presentasjon viser hvordan forbundets strategidokument operasjonaliseres på dette området. Juniorkaptein er også en del av fagråd junior som jobber med dette arbeidet. Roy har også utarbeidet juniorstrategi for satsningstroppen til Pistollandslaget. Denne strategien er godkjent av kapteinsrådet. Seniorkaptein, Folke Myrvang, har oppdatertFortsett å lese “Informasjon fra Pistollandslaget”

Informasjon fra valgkomiteen

Det ble på ekstraordinært forbundsting 31.10.21 vedtatt å endre og utvide valgordning og styrestruktur. Nytt fra neste forbundsting er at President velges spesifikt (for 1 år), de andre roller konstitueres av styret selv. Regional Director, kasserer og visepresident ble valg inn i rollene på siste ordinære forbundsting og innehar disse i 2 år. Til nesteFortsett å lese “Informasjon fra valgkomiteen”

Hokksund Pistolklubbs høstmatch

Hokksund Pistolklubb arrangerte Høstmatch Pistol og PCC søndag 17.oktober på sitt flotte skyteanlegg. Matchen var på 6 stager med ulike momenter som gav skyttere nok av utfordringer. På denne matchen hadde arrangøren lagt til rette for de yngste skytterne i sporten vår, nemlig juniorene. Juniorkaptein, Roy Thorud, forteller at arrangøren hadde satt opp egen squadFortsett å lese “Hokksund Pistolklubbs høstmatch”