FAQ

Ofte stilte spørsmål om medlemsskap og kontingent

Hvordan melder jeg meg inn i DSSN?
For å bli medlem må du først melde deg inn i en lokal klubb eller skytterlag som er tilknyttet DSSN. Denne klubben registrerer deg deretter inn i Styreweb som medlem av DSSN som deretter sender deg et krav om forbundskontingent.

Hva koster det å være medlem i DSSN?
Som medlem i en klubb eller skytterlag tilsluttet DSSN er du også forpliktet til å være medlem i DSSN. DSSN sender deg et eget krav om forbundskontingent som for tiden er på kr 750,-. Uten gyldig medlemsskap i pistolklubb og DSSN vil du ikke oppfylle Politiets kriterier for å inneha våpen som tidligere er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.

Hvorfor har jeg mottatt faktura med høyere sum enn 750kr?
Med stor sannsynlighet har du hatt tidligere utestående beløp til DSSN, eller det kan være purregebyr for sen betaling, og det kan også være reaktiveringsgebyr på kroner 375 som blir avkrevet om du har blitt tvangsutmeldt og ønsker å komme tilbake.

Hvordan melder jeg meg ut av DSSN?
Du må melde deg ut av din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din utmelding via Styreweb. Utmelding bør vanligvis finne sted før årsskiftet, ikke etter at du har fått krav om forbundskontingent. Merk: Du kan bli avkrevet for skyldig kontingent om du melder deg ut sent på året, for så å melde deg inn igjen i etterkant.

Hvordan melder jeg adresseforandringer til DSSN?
Alle adresseforandringer skal registreres i DSSN medlemsregister, gnist.styreweb.com

Hvordan melder jeg overgang til ny klubb?
I konkurranser kan DSSN medlemmer kun representere én klubb i løpet av et kalenderår. Overgang skal meldes via gammel og ny klubb i Styreweb. Alle overganger som blir meldt via Styreweb, skal godkjennes av DSSN samt av gammel/ny klubb. Etter at forbundskontingenten for inneværende år, og det ikke er noen utestående saldo vil medlemskort bli tilgjengelig i Gnist appen, eller via gnist.styreweb.com

Er styret i DSSN ansatt?
Nei, alle de som sitter i styret eller har andre funksjoner er vanlige lønnsmottakere og har en vanlig jobb, DSSN arbeidet blir gjort på fritiden vår og det kan derfor ikke forventes å oppnå kontakt i løpet av kort tid.

Hva er DSSN’s offisielle kanaler ut mot medlemmer?
DSSN.NO er vår offisielle side og informasjonskanal, vi sender i tillegg ut informasjon på Gnist, mail, samt på Facebook. Om det sendes forespørsler, henvendelser og andre spørsmål så vennligst send dette primært til din klubbleder.

Hvor skal jeg som medlem henvende meg ved spørsmål?
Ved forespørsler, henvendelser og andre spørsmål så send dette til din klubbleder. Klubbleder vil deretter søke informasjon via de rette kanaler for å gi tilbakemelding.

%d bloggere liker dette: