FAQ

Ofte stilte spørsmål om medlemskap, kontingent og diverse.

Hvordan melder jeg meg inn i DSSN?
Det er nå lagt opp til at du selv kan melde deg inn via vår medlemside.
Bruk gjerne denne linken : Innmelding

Innmeldingen koster kr. 500,-
Du kan velge å være støttemedlem, eller du kan gå videre og bli godkjent IPSC-skytter.
Har du aldri tidligere skutt dynamisk vil du måtte ta godkjenningskurs før du kan delta på våre stevner/matcher.
Les mer om hva som skal til her
Ta også en prat med klubben om du har spørsmål rundt dette. De kan gi deg mange gode råd og veiledning.
Etter at du har tatt godkjenningskurs vil du få kontingentsfaktura og ditt medlemsskap blir oppgradert til fullverdig IPSC-medlem.
Her finner du liste over
lokal klubb eller skytterlag som er tilknyttet DSSN.

Hva koster det å være medlem i DSSN?
Kontingenten setter av forbundstinget hvert år.

Pr d.d. gjelder følgende satser for IPCS medlemmer:
Medlem opp til 17 år (superjunior): Innmelding kr. 50,- + kr. 50,-/år
Medlem fra 18 til 20 år (junior): Innmelding kr. 50,- + kr. 375,-/år
Medlem fra 21 til 69 år (standard): Innmelding kr. 500,- + kr. 750,-/år
Medlem fra 70 år (honnør): Innmelding kr. 500,- + kr. 375,-/år


For Steel Challenge-medlemsskap gjelder følgende satser:
Medlem opp til 17 år (superjunior): Innmelding & første års kontingent kr. 50,- deretter kr. 50,-/år
Medlem fra 18 til 20 år (junior): Innmelding & første års kontingent kr. 50,- deretter kr. 250,-/år
Medlem fra 21 til 69 år (standard): Innmelding & første års kontingent kr. 500,- deretter kr. 500,-/år
Medlem fra 70 år (honnør): Innmelding & første års kontingent kr. 500,- deretter kr. 250,-/år


Som medlem i en klubb eller skytterlag tilsluttet DSSN er du også forpliktet til å være medlem i DSSN. Uten gyldig medlemskap i pistolklubb og DSSN vil du ikke oppfylle Politiets kriterier for å inneha våpen som tidligere er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.
Medlemskapet er gyldig ved betalt kontingent.

Hvor finner jeg medlemskortet mitt?
Medlemskortet er kun tilgjengelig via Gnist-appen eller via http://www.gnist.styreweb.com
Ingen i styret til DSSN har tilgang til medlemmenes medlemskort.
Er forbundskontingenten for inneværende år betalt, og du ikke har noen utestående saldo, vil medlemskort bli tilgjengelig i appen eller via nettleser.
Har du betalt alt du skal og medlemskortet fremdeles ikke kommer opp i appen, så kan du prøve å reaktivere/oppdatere appen. Det funker i 90 % av tilfellene.

Hvorfor har jeg mottatt faktura med høyere sum enn 750 kr?
Med stor sannsynlighet har du hatt tidligere utestående beløp hos DSSN, eller det kan være et purregebyr for sen betaling.
Det kan også være reaktiveringsgebyr, som blir avkrevet om du har blitt utmeldt og ønsker å komme tilbake.
Pr. d.d er reaktiveringsgebyret på kr. 500,- for standard medlem.

Hvordan melder jeg adresseforandringer til DSSN?
Adressen kan du lett endre selv via medlemsregister i nettleser: gnist.styreweb.com
Eller direkte i gnist-appen.

Hvor skal jeg som medlem henvende meg ved spørsmål?
Ved forespørsler, henvendelser og andre spørsmål så send dette til din klubbleder.
Klubben din og klubbleder sitter på mye av den informasjonen du lurer på.
Og hvis de ikke umiddelbart kan svare på ditt spørsmål, vil vedkommende søke informasjon via de rette kanaler for å gi deg tilbakemelding.

Hvordan melder jeg meg ut av DSSN?
Du kan melde deg ut av DSSN via din lokale klubb eller skytterlag.
Klubben vil da melde deg ut via Styreweb og gi DSSN beskjed.
Utmelding bør vanligvis finne sted før årsskiftet, ikke etter at du har fått krav om forbundskontingent.
Merk: Du kan bli avkrevet for skyldig kontingent om du melder deg ut sent på året, for så å melde deg inn igjen i etterkant.

Jeg har vært utmeldt, men hvordan melder jeg meg inn igjen?
Hjertelig velkommen tilbake! Du må da ta kontakt med klubben din, så reaktiverer de medlemskapet ditt. Du vil da bli fakturert forbundskontingenten pluss reaktiveringsgebyr. (Reaktiveringsgebyret er for tiden kr. 500,-).
Merk: Du kan bli avkrevd for skyldig kontingent om du meldte deg ut sent på året uten å ha betalt kontingenten, for så å melde deg inn igjen året etterpå.
Du kan ikke ta med deg din tidligere ansiennitet inn i reaktiveringen. Medlemskapet ruller fra den dagen du blir reaktivert.

Hvordan melder jeg overgang til ny klubb?
I konkurranser kan DSSN-medlemmer kun representere én klubb i løpet av et kalenderår. Overgang skal meldes via gammel og ny klubb i Styreweb. Alle overganger som blir meldt via Styreweb, skal godkjennes av DSSN samt av gammel og ny klubb.
Er forbundskontingenten for inneværende år betalt, og du ikke har noen utestående saldo, vil medlemskort bli tilgjengelig i Gnist appen, eller via gnist.styreweb.com

Er styret i DSSN ansatt?
Nei, alle de som sitter i styret eller har andre funksjoner er vanlige lønnsmottakere og har en vanlig jobb. DSSN-arbeidet blir gjort på fritiden og det må derfor forventes litt svartid på alle henvendelser.

Hva er DSSN’s offisielle kanaler ut mot medlemmer?
DSSN.NO er vår offisielle side og informasjonskanal. All informasjon sendes ut via vår offisielle nettside, og blir linket til vår side på Facebook. 
Om du har forespørsler, henvendelser og andre spørsmål så vennligst send dette primært til din klubbleder.

Hvorfor får jeg kontingent både fra klubben min og fra DSSN?
Klubben din og DSSN er to forskjellige ting.
Klubben er lokal og du står fritt til å velge hvilken DSSN-relatert klubb du vil tilhøre.
DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge) er nasjonalt og er forbundet klubben din er en del av.
Alle som er medlem i en klubb som tilbyr dynamisk skytegren, er forpliktet til å være medlem i forbundet.

Har jeg fått kontingentsfaktura ?
Er du usikker på om du har mottatt faktura fra DSSN, så sjekk innboksen din. Ta også en titt i spamfilteret. Noen ganger havner vi der.
Noen får også kontingenten direkte inn i nettbanken, og andre får den rett i Gnist-appen. Sjekk gjerne alle steder før du tar kontakt med DSSN.
Har du ikke lastet ned Gnist-appen og heller ikke ønsker det, så får du den automatisk pr mail.
Pass på at mailadressen din er oppdater i medlemsregisteret.
Kontingenten sendes normalt ut etter forbundstinget. Det avholdes rundt februar/mars hvert år.

Har jeg betalt kontingenten?
Sjekk i nettbanken din først, før du sender spørsmålet til DSSN. Finner du ikke betalingen i nettbanken din så er det lite sannsynlig at vi har mottatt den.

WTF?! Jeg har betalt kontingenten men jeg har fått purring.
Vær obs på at det er noe forsinkelse i systemet, så dersom du mener å ha betalt kontingenten nylig, har du nok helt sikkert det.
Sjekk med banken om beløpet er trukket fra din konto. Dersom beløpet er trukket, så kan du se bort i fra purringen.

Har du fått purring tidligere, fått spørsmål fra klubben din om det samme, OG har allerede sjekket i banken at beløpet er trukket fra din konto, så er det muligens et issue med link mellom din betaling og vårt system. Sånn kan skje. Send da en hyggelig mail til kasserer@dssn.no med vedlagt kvittering på innbetalingen, så kan vi spore den i systemet. Vi trenger å vite KID-nummer og hvilken konto beløpet er betalt FRA for å lettes mulig spore innbetalingen i banken.

Jeg har ikke betalt kontingenten min. Hva skjer da?
Til å begynne med vil ingenting skje. Etter at faktura er forfalt vil forbundets kasserer sende ut én purring. Dersom du heller ikke betaler den, vil forbundet ihht sine vedtektene kunne melde deg ut uten flere purringer eller oppfølging. Din lokale klubb vil bli informert.

Forbundstinget (forbundets øverste organ) har bestemt at medlemmer kan utmeldes etter 1. purring forfaller.

Vi driver med frivillig arbeid, og jobber på egen fritid. Dersom du ikke ønsker å betale kontingenten etter purring, så må vi anta at du da ikke ønsker å være medlem. Det er medlemmets eget ansvar at mailadresse og kontaktinfo er oppdatert. Det kan gjøres via Gnist-appen eller direkte i nettleseren http://www.gnist.styreweb.com
Vær obs på at du ved utmeldig fra DSSN mister retten til å inneha våpen som er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.

%d bloggere liker dette: