Ofte stilte spørsmål om medlemsskap og kontingent

Hvordan melder jeg meg inn i DSSN?
For å bli medlem må du først melde deg inn i en lokal klubb eller skytterlag som er tilknyttet DSSN. Denne klubben rapporterer deg deretter inn som medlem til DSSN som sender deg et krav om forbundskontingent.
Hva koster det å være medlem i DSSN?
Som medlem i en klubb eller skytterlag tilsluttet DSSN er du også forpliktet til å være medlem i DSSN. DSSN sender deg et eget krav om forbundskontingent som for tiden er på kr 600,-. Uten gyldig medlemsskap i pistolklubb og DSSN vil du ikke oppfylle Politiets kriterier for å inneha våpen som tidligere er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.

Hvorfor har jeg mottatt faktura med høyere sum enn 600kr?
Med stor sannsynlighet har du hatt tidligere utestående beløp til DSSN, eller det kan være purregebyr for sen betaling, og det kan også være reaktiveringsgebyr på kroner 300 som blir avkrevet om du har blitt tvangsutmeldt og ønsker å komme tilbake

Hvordan melder jeg meg ut av DSSN?
Du må melde deg ut av din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din utmelding. Utmelding bør vanligvis finne sted før årsskiftet, ikke etter at du har fått krav om forbundskontingent. Merk: Du kan bli avkrevet for skyldig kontingent om du melder deg ut sent på året, for så å melde deg inn igjen i etterkant
Hvordan melder jeg adresseforandringer til DSSN?
Alle adresseforandringer skal meldes til din lokale klubb samt endres av bruker på DSSN medlemsregister, https://dssn.regweb.no/login.html.
Hvordan melder jeg overgang til ny klubb?
I konkurranser kan DSSN medlemmer kun representere én klubb i løpet av et kalenderår. Overgang skal meldes via årsrapport fra klubbene innen 31. desember, eventuelt via skjema på Internett. Alle overganger som blir meldt via Internet, skal godkjennes av DSSN samt av gammel/ny klubb.
Hvordan får jeg medlemskort for inneværende år?
Etter at forbundskontingenten for inneværende år, og det ikke er noen utestående saldo vil medlemskort bli sendt ut pr mail etter at innbetalingen er registrert i vårt medlemssystem. Det kan gå 1-2 uker i hektiske perioder før dette blir sendt ut.
Jeg har mistet medlemskortet mitt
Sjekk først om du har kopi av mailen ifra no-reply@dssn.no, om du ikke finner den kan du ta kontakt med kasserer som sender deg et nytt medlemskort

Er styret i DSSN ansatt?
Nei, alle de som sitter i styret eller har andre funksjoner er vanlige lønnsmottakere og har en vanlig jobb, DSSN arbeidet blir gjort på fritiden vår og det kan derfor ikke forventes å oppnå kontakt i løpet av kort tid

Hva er DSSN's offisielle kanaler ut mot medlemmer?
Hovedsakelig er det DSSN.NO som er vår offisielle side og informasjonskanal, vi sender i tillegg ut informasjon på mail, samt på Facebook. Om det sendes forespørsler, henvendelser og andre spørsmål så vennligst sendt dette til post@dssn.no