Ofte stilte spørsmål om medlemsskap og kontingent

Hvordan melder jeg meg inn i DSSN?
Medlemsskap i DSSN er åpent for alle. For å bli medlem må du først melde deg inn i en lokal klubb eller skytterlag som er medlem av DSSN. Denne klubben rapporterer deg deretter inn som medlem til DSSN som sender deg et krav om forbundskontingent.
Hva koster det å være medlem i DSSN?
Som medlem i en klubb eller skytterlag tilsluttet DSSN er du også forpliktet til å være medlem i DSSN. DSSN sender deg et eget krav om forbundskontingent som i 2017 er på kr 600,-. Uten gyldig medlemsskap i pistolklubb og DSSN vil du ikke oppfylle Politiets kriterier for å inneha våpen som tidligere er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.
Hvordan melder jeg meg ut av DSSN?
Du må melde deg ut av din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din utmelding. Utmelding bør vanligvis finne sted før årsskiftet, ikke etter at du har fått krav om forbundskontingent.
Hvordan melder jeg adresseforandringer til DSSN?
Alle adresseforandringer skal meldes til din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din nye adresse.
Hvordan melder jeg overgang til ny klubb?
I konkurranser kan DSSN medlemmer kun representere én klubb i løpet av et kalenderår. Overgang skal meldes via årsrapport fra klubbene innen 31. desember, eventuelt via skjema på Internett. Alle overganger som blir meldt via Internet, skal godkjennes av DSSN.
Hvordan får jeg medlemskort for inneværende år?
Etter at forbundskontingenten for inneværende år, og det ikke er noen utestående saldo vil medlemskort bli sendt ut pr mail etter at innbetalingen er registrert i vårt medlemssystem. Det kan gå 1-2 uker i hektiske perioder før dette blir sendt ut.
Jeg har mistet medlemskortet mitt
Kontakt kasserer som sender deg et nytt medlemskort, eventuelt med kvittering på at medlemskontingenten er betalt. Bruk adressen / e-postadressen som står på denne siden.