Starte med dynamisk Sportsskyting?

Vil du starte med dynamisk sportsskyting? På denne siden finner du all informasjon du trenger for å komme i gang.


Godkjenningskurs

Godkjenningskurset er et krav for å kunne drive med dynamisk sportsskyting. Kurset består av teori, praksis og godkjenningsmatch. 

Det er klubbene som gjennomfører godkjenningskurset med godkjente instruktører. Påmelding og mer informasjon om kurs må derfor rettes til aktuell klubb.

Oversikt over klubbene finnes her.


Utstyr og erverv

For å drive med dynamisk sportsskyting er det anbefalt med følgende utstyr:

  • Pistol (godkjent for en av divisjonene).
  • Rigg med følgende:
    • Hylster
    • Minimum 2 magasinholdere
    • Belte som er så stivt som mulig. Innerbelte med borrelås er å anbefale. Grunnen til dette er at når du trekker vil du ikke at hylster, belte og bukse følger med pistolen.
  • Hørselvern
  • Briller

Våpen kan ervervs igjennom DSSN og våre skyteprogram. Reglene er lik som for andre skyteorganisasjoner, men vi har et unntak når det gjelder rifle. Det er en karantenetid på 24 mnd etter bestått godkjenningskurs samt aktivitetskrav før rifle kan søkes om.

%d