Kontrollkomiteen

Kontrollkomité er ansvarlige for å overvåke og kontrollere DSSN sin økonomi og virksomhet for å sikre at det overholder lover og regler, samt organisasjonens egne retningslinjer og prosedyrer. Kontrollkomiteen rapporterer til forbundstinget.

Mandatet til kontrollkomiteen er beskrevet i vedtektene.

Kontrollkomitéen består av følgende medlemmer:

Leder: Espen Fiskebeck (esp1@dssn.no)
Medlem: Morten Kløv (morten.klov@dssn.no
Medlem: Vegard Natvik (vegard.natvik@dssn.no)
Vara: VAKANT

For å kontakte hele komiteen: kontrollkomite@dssn.no 

%d