NROI

Kyrre LEE
Leder NROI
Terje Tessem
Sør og Vest Norge
ANDERS GUNBJØRNSEN
Øst-Norge Sør
TBD
Nord-Norge
RONNY RØISE
Øst-Norge Nord
LARS SELVEN
Midt-Norge

NROI (National Range Officer Institute), den nasjonale dommer organisasjonen ble dannet i 1992, og har ansvaret for utdannelsen av dommere og instruktører i Norge. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner og godkjenningskurs blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er underlagt DSSN.

Internasjonalt er det IROA (International Range Officers Association) som har tilsvarende oppgaver som NROI, men på et internasjonalt nivå. IROA er igjen underlagt IPSC (International Practical Shooting Confederation). Dette sikrer at de samme regler gjelder over hele kloden.

NROI-Råd
NROI-leder velges av styret i DSSN. NROI-rådet bestående av:
– NROI Leder: Kyrre Lee
– NROI Sør og Vest samt Materiellforvalter: Terje Tessem
– NROI Øst-S: Anders Gunbjørnsen
– NROI Midt: Lars Selven
– NROI Nord: Hugo M Hansen
– NROI Øst-N: Ronny Røise

RO-kurs
Påmelding til RO-Kurs skal nå foretas igjennom NROI systemet: Romansys

RO-liste
Oppdatert RO-liste finnes her

Godkjenningskurs
Godkjenningskurs for nye skyttere gjennomføres av klubbene i DSSN med instruktører som er utdannet og godkjent av NROI


NROI sitt hovedfokus er å ivareta sikkerheten til DSSN sine aktiviteter samt sørge for at dømmingen gjennomføres likt og profesjonelt for alle skyttere

Kyrre Lee – Leder NROI


%d bloggere liker dette: