NROI

Kjell kjørstad
NROI Chairman
TERJE TESSEM
NROI Vice Chairman
ANDERS GUNBJØRNSEN
JON REGBO

NROI (National Range Officer Institute), den nasjonale dommer organisasjonen ble dannet i 1992, og har ansvaret for utdannelsen av dommere og instruktører i Norge. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner og godkjenningskurs blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er underlagt DSSN og rapporterer direkte til Regional Director.

Internasjonalt er det IROA (International Range Officers Association) som har tilsvarende oppgaver som NROI, men på et internasjonalt nivå. IROA er igjen underlagt IPSC (International Practical Shooting Confederation). Dette sikrer at de samme regler gjelder over hele kloden.

NROI-Råd
NROI Chairman velges av styret i DSSN. NROI-rådet er utpekt av NROI Chariman, og består for tiden av:
– NROI Chairman: Kjell Kjørstad
– NROI Vice Chairman: Terje Tessem
– NROI Secretary: Morten Wessel Nybrott
Anders Gunbjørnsen
Jon Regbo

RO-kurs
Påmelding til RO-Kurs skal nå foretas igjennom NROI systemet: ROManSys

RO-liste
Oppdatert RO-liste finnes her

Godkjenningskurs
Godkjenningskurs for nye skyttere gjennomføres av klubbene i DSSN med instruktører som er utdannet og godkjent av NROI


NROI sitt hovedfokus er å ivareta sikkerheten til DSSN sine aktiviteter samt sørge for at dømmingen gjennomføres likt og profesjonelt for alle skyttere

Leder NROI


%d