Pilotkurs – nytt instruktørkurs

NROI er i ferd med å utvikle nytt instruktørkurs for instruktører som skal gjennomføre godkjenningskurs IPSC, instruktør nivået heter “Shooting instructor”. I den forbindelse planlegges det å gjennomføre pilotkurs i nord, øst og vest for å kvalitetssikre kurset før instruktørkurset ferdigstilles og iverksettes i løpet av høsten. Kurs organsisering.Det er fire teorileksjoner som gjennomføres viaFortsett å lese “Pilotkurs – nytt instruktørkurs”

Oppdatering av kursrekkene

NROI jobber med oppdatering av kursrekkene. Dette innebærer blant annet sikkerhetskurset (6 mnd), godkjenningskurset og instruktørkurs. Prosessen er meget godt i gang og innspillene fra klubbeledermøte den 19.mars var således meget nyttige. NROI vil presentere arbeidet når det er tilstrekkelig kvalitetssikret slik at kursopplegget er laget for framtiden og vil bidra til utvikling av sportenFortsett å lese “Oppdatering av kursrekkene”

Nye æresmedlemmer DSSN

Under forbundstinget på Gardermoen ble Morten Kløv og Lars Sand utnevnt som æresmedlemmer i forbundet. Morten utnevnes som æresmedlem for sitt store engasjement, som klubbleder, match director, range master, NROI/IROA, forbunds president, over lang tid. Han har som president styrt forbundet gjennom en vekst periode med også store politiske utfordringer Lars utnevnes som æresmedlem forFortsett å lese “Nye æresmedlemmer DSSN”

Fortsatt ledige plasser på RO-kurs

Det vil bli arrangert to RO-kurs i april. Det finnes fortsatt ledige plasser både på Værnes og Gardermoen. Påmelding foregår i ROManSys, ved problemer med login kontakt NROI. Kursene går i april: 2. og 3. april på Quality Airport Hotel Værnes 23. og 24. april på Quality Airport Hotel Gardermoen

Further clarification of current sanctions from IPSC Executive Council.

In light of the current situation, the Regional Directors and boards of the Nordic IPSC Regions wish to clarify that Competitors or Match Officials from Russia or Belarus cannot compete nor officiate in any Level of IPSC competition, including Level I or Level II competitions in any of the four Nordic countries.It is also notFortsett å lese “Further clarification of current sanctions from IPSC Executive Council.”