NROI FAQ

Hva er NROI?

National Range Officers Institute (Norway) er DSSN sin dommerorganisasjon. NROI har ansvar for å sertifisere og vedlikeholde Range Officer’s (dommere) og å utarbeide kurs og retningslinjer for godkjenning av skyttere som skal skyte IPSC-disiplinene.

Hvordan kan jeg bli RO?

For å bli RO må du ha et IROA Level I Seminar, eller et RO-kurs. Etter kurset er fullført må du jobbe på et antall konkurranser under en fullverdig RO for å få din endelige sertifisering. Vi kaller dette for en RO-elev blir kalt “Provisional” og det er disse Provisional-poengene du altså må jobbe inn etter bestått RO-kurs.

Hvordan melder jeg meg på RO-kurs?

For å melde deg på RO-kurs må du ha en bruker i vårt RO-system, ROManSys. Alle medlemmer i DSSN skal i utgangspunktet ha dette. Men om du mangler en bruker, må du ta kontakt med chairman <at> nroi.no.

Når du logger inn i RO-systemet, går du til “Events -> Available Seminars”, hvor du kan søke om å delta på RO-kurs. Vanligvis har vi ikke noen kapasitetsproblemer, slik at alle som ønsker vil få plass. Du må selv melde deg på kurs, NROI har ikke mulighet til å gjøre dette for deg.

Hvor mange provisional poeng må jeg ha for å bli RO?

Alle krav og retningslinjer som er gjeldene for NROI reguleres i NROI Medlemshåndbok og vil alltid være fasit. NROI Medlemshåndbok finner du i ROManSys under “Downloads”.

På nåværende tidspunkt er det 6 provisional-poeng som er minimum for å søke om å bli fullverdig RO.

Jeg har mine provisional poeng, hvordan søker jeg om RO-status?

ROManSys er et automatisk system, som vil gi deg en ny knapp på topplinjen når minimumskravene er oppfylt. Alle matcher du har på ditt provisional-kort må være med i ROManSys. I tillegg må profil være utfylt med profilbilde osv. før denne knappen kommer til syne. Når “Request RO Promotion” dukker opp, må poengkortet lastes opp og søknad sendes. Disse blir behandlet fortløpende.

Hvor mange poeng må jeg ha i året for å beholde min status som RO?

Alle krav og retningslinjer som er gjeldene for NROI reguleres i NROI Medlemshåndbok og vil alltid være fasit. NROI Medlemshåndbok finner du i ROManSys under “Downloads”.

På nåværende tidspunkt er det 6 poeng årlig, med minimum én Level 2 eller høyere som gjelder for å beholde sin status som RO.

Hvor mange poeng får jeg for hver konkurranse?

IPSC har angitt level på match, fra 1 til 5, fra klubbmatch til VM. Du får poeng som tilsvarer match level.

Hva skjer om jeg ikke har nok poeng?

NROI gjør opp status en gang per år. Dette skjer 31. januar. Etter 31. januar blir foregående år avsluttet, og ingen endringer blir gjort fra NROI sin side.

Om du ikke har nok poeng i en sesong, vil man i denne prosessen få status som “Passive”. Dette er en administrativ status, som kun betyr at du ikke hadde nok poeng foregående sesong. Du kan jobbe normalt som RO.

Om du påfølgende sesong heller ikke har nok poeng, og ikke har tatt kontakt med NROI, vil du få status som “Inaktiv”. Har man fått denne statusen er det i utgangspunktet et nytt RO-kurs som gjelder for å bli reaktivert. Tar man kontakt før fristen går ut 31. januar og forklarer hvorfor man ikke har vært i stand til å opptjene nok poeng, så vil man kunne bli satt som NROI Provisional å gjennomføre Provisional-periode på vanlig måte.

Hvordan får jeg innpass til å jobbe matcher?

Vi har mange konkurranser på alle nivå opp til Level 3 i Norge hvert år. Send en melding til match organisasjon, MD eller RM. De aller fleste matcher vil være overlykkelige for å få tilbud om hjelp. Man behøver ikke å være redd for å sende en melding.

Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt, hvem kan jeg spørre?

Spørsmål relatert til NROI kan rettes til chairman <at> nroi.no. Er du usikker på om spørsmålet er NROI-relatert er det ingen fare, det vil bli videresendt.

%d