Innkalling til Forbundsting 2020 i DSSN

Grunnet Covid-19 og usikkerhet rundt hvilke restriksjoner som vil foreligge blir møtet avholdt digitalt. Votering vil foregå med autentisering via klubbenes DSSN Google kontoer, som vil bli testet i før møte. Oppmøte for stemmende delegater minimum 30 minutter før møtestart.  Tidspunkt: Søndag 11. apr. 2021 kl. 12:00 Sted: [Digitalt] På grunn av adgangskontroll blir detFortsett å lese “Innkalling til Forbundsting 2020 i DSSN”

Link til Ekstraordinært Forbundsting Utsendt til Delegater som er påmeldt

De medlemmene som har meldt seg på Ekstraordinært Forbundsting skal nå ha fått mail med linker til teknisktest i dag kl. 16.00, samt Ekstraordinært Forbundsting i morgen kl. 12:00. Klubbledere har også mottatt en link til et registreringsmøte kl 11:00-11:50 i morgen, for å registrere stemmegivende delegater og fullmakter. Fullmakter bes om at sendes fra “klubb”@dssn.noFortsett å lese “Link til Ekstraordinært Forbundsting Utsendt til Delegater som er påmeldt”

Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting i DSSN

Styret har det siste året behandlet flere krevende saker som krever behandling på et forbundsting. Sakene er omfattende og må ses i sammenheng, og et flertall i styret har derfor besluttet å innkalle til Ekstraordinært Forbundsting med nevnte saker på agendaen, slik at man ikke fortrenger ordinære saker på Forbundstinget 11. apr. 2021. De sakeneFortsett å lese “Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting i DSSN”

ESSF Webinar om ECHAs Innspill om Blyforbud

Leder av Myndighetsutvalget/Styremedlem Bjørn R. Martinussen og President Einar Bakke deltok, sammen med representanter for NJFF og DFS, i går på et videomøte arrangert av ESSF om det Europeiske Kjemikalibyråets (ECHA) arbeid med forbud mot bly i Europa. Her fikk vi en oversikt over hvor EU er i prosessen, samt et inntrykk av hva somFortsett å lese “ESSF Webinar om ECHAs Innspill om Blyforbud”

Standard øvelser Pistollandslaget

Pistollandslaget har innført standardøvelser som har som hensikt å øke og teste de grunnleggende skyteferdighetene til skytterne våre.  Vi i Pistollandslaget vil gjerne dele disse øvelsene med alle medlemmene i DSSN slik at alle kan teste sine ferdigheter opp mot kravene til Pistollandslaget. Les mer om øvelsene Har du spørsmål om hvordan øvelsene skal gjennomføres?Fortsett å lese “Standard øvelser Pistollandslaget”

Satsningstroppen skjorter har kommet

Satsningstropp Pistol sin første ladning med skjorter har ankommet. Satsningstroppene har nå sorte skjorter og dette er det nye designet fremover. Det er designet fire farger som skal symboliserer hhv.: Blå: Forbundsskjorte (blir lagt ut for salg til alle medlemmer) Sort: Utøvere i Satningstropper (på landslag) Rød: Utøvere som skyter for DSSN/Norge på lag påFortsett å lese “Satsningstroppen skjorter har kommet”

Innkjøp av materiell i regi av DSSN

Dette er sendt til alle klubbledere via klubbledere@dssn.no Bakgrunn I forbindelse med godkjenning av budsjett for 2020 på ekstraordinært forbundsting 2019 ble det vedtatt å etablere et fond på kr 800.000,- hvor det kan søkes om å investere i utstyr fordelt på regionsandeler. Det ble videre vedtatt at region Nord skal prioriteres på grunn avFortsett å lese “Innkjøp av materiell i regi av DSSN”