Home

Velkommen til Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)

Dynamisk Sportskyting Norges offisielle informasjonskanal

NYHETER FRA FORBUNDET

Ny NROI-leder

NROI-leder Lars B. Sand har på grunn av ny og krevende jobb sett seg nødt til å tre ut av vervet. I sin avskjed til styret vektla avtroppende NROI-leder at han ønsket å bli avløst omgående, og anbefalte Kyrre Lee som sin arvtager. Styret har gitt sin tilslutning til denne anbefalingen, og Kyrre har akseptert åFortsett å lese “Ny NROI-leder”

Informasjon fra valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med kandidater til neste Forbundsting. På valg er: RD (Regional Director), Visepresident og Kasserer. Dersom du ønsker eller vet om noen som er interessert ber vi om å bli kontaktet. Mail er: valgkomite@dssn.no Mvh Valgkomiteen ved Snorre Øien, Rune Vikeby, Hugo M Hansen, Roy Thorud

Påmelding Ekstraordinært Forbundsting 2019

På grunn av korona er det behov for å ha påmelding til Ekstraordinært Forbundting 2019. Fyll ut følgende skjema: https://forms.gle/5Ro2JQ6RsGiBztYY8 De som skal stemme for egen eller andre klubber bes om å skrive inn dette, slik at om vi må prioritere deltakere på grunn av restriksjoner fra myndighetene, så har vi en oversikt over dette.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


NROI

NROI, den nasjonale skyteleder organisasjonen ble dannet i 1992, og skal ha ansvaret for utdannelsen av skyteledere i Norge for på dette viset å kunne danne et korps med velutdannede skyteledere. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er her i Norge underlagt DSSN.

Les mer

 

DSSN

Forbundet DSSN er IPSC (International Practical Shooting Confederation) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter. De mange klubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN som er dynamisk sportsskyting’s interesseorganisasjon i Norge med årlig avholdt forbundsting som øverste myndighet.

Les mer

 

LANDSLAGENE

DSSN har har en satsningstropp hvor de beste skytteren er tatt ut iht kriteriene for uttak. Ut i fra denne troppen har forbundet landslag i alle divisjoner innen Pistol og Rifle

Les mer om Pistol

Ler mer om Rifle

 

Alle prosesser i DSSN skal være basert på demokratiske prinsipper

Einar bakke – president dssn

DSSN har et eget strategi dokument som beskriver planen for forbundet i perioden 2018-2023. Les mer


Om oss

Dynamisk Sportsskyting Norge
Org nr 988 539 155

Kontakt oss

post@dssn.no

Postadresse

Dynamisk Sportsskyting Norge
Postboks 6586 Etterstad
0607 OSLO