Nyheter

Denne helgen vil DSSN sende ut medlemskontingent for 2019. Betalingsfrist er satt til 28.02.2019. Ordinær kontingent er kr 600, over...
Årets forbundsting vil avholdes 3/3-2019 Klokken 12.00 Innkomne forslag sendes til president@dssn.no innen 1/2-2019 Klubbledermøte avholdes 2/3-2019 fra klokken 12.00...
Vi har fått inn en bra mengde årsrapporter fra klubbene fra 2018, men mangler fortsatt fra noen klubber, husk at...
Det er nå mulig å legge inn klubbens årsrapport på DSSN nettsidene, se på menyen øverst så står den merket...
Vi har sendt ut e-post til alle våre medlemmer, og det bes om at denne leses. For de som ikke...
NROI har nå lagt ut kurs for 2019 på kalenderen til DSSN, og på Romansys. I tillegg vil det bli...