Home

Velkommen til Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)

Dynamisk Sportskyting Norges offisielle informasjonskanal

NYHETER FRA FORBUNDET

Varsel om Forbundsting 2020

Styret i DSSN ønsker å varsle medlemmer og klubbledere om at det vil bli gjennomført Forbundsting 11. apr. 2021. I utgangspunktet legges det opp til at Forbundstinget gjennomføres på ordinær måte i Oslo/Viken (trolig OSL). Gitt usikkerhet rundt C-19 situasjonen er det høy sannsynlighet for at Forbundstinget (og Klubbledermøte) ikke vil kunne gjennomføres fysisk. DetteFortsett å lese “Varsel om Forbundsting 2020”

Klubbenes Årsrapport 2020

Vedtektene krever at alle klubber levere årsrapport, samt gjennomføre matcher tilsvarende minimum 2 matchpoeng i løpet av året. Gitt at 2020 har blitt et noe spesielt år har styret vedtatt og frita klubber som ikke har klart å gjennomføre matchkravet i 2020. Årsrapporten blir gjennomført i år i et forenklet format i et spørreskjema (GoogleFortsett å lese “Klubbenes Årsrapport 2020”

God Jul!

Styret ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul!

Nytt Vedlegg Våpensøknad

I påvente av ny våpenforskrift har vi laget et nytt vedlegg som inkluderer PCC og Hagle. Merk at det er kun hagler som er lov å erverve til Jakt og Sportsskyting per i dag det er mulig å søke om med nåværende lovgivning. Vedlegg Våpensøknad 2020

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


NROI

NROI, den nasjonale skyteleder organisasjonen ble dannet i 1992, og skal ha ansvaret for utdannelsen av skyteledere i Norge for på dette viset å kunne danne et korps med velutdannede skyteledere. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er her i Norge underlagt DSSN.

Les mer

 

DSSN

Forbundet DSSN er IPSC (International Practical Shooting Confederation) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter. De mange klubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN som er dynamisk sportsskyting’s interesseorganisasjon i Norge med årlig avholdt forbundsting som øverste myndighet.

Les mer

 

LANDSLAGENE

DSSN har har en satsningstropp hvor de beste skytteren er tatt ut iht kriteriene for uttak. Ut i fra denne troppen har forbundet landslag i alle divisjoner innen Pistol og Rifle

Les mer om Pistol

Ler mer om Rifle

 

Alle prosesser i DSSN skal være basert på demokratiske prinsipper

Einar Bakke – president dssn

DSSN har et eget strategi dokument som beskriver planen for forbundet i perioden 2018-2023. Les mer


Om oss

Dynamisk Sportsskyting Norge
Org nr 988 539 155

Kontakt oss

post@dssn.no

Postadresse

Dynamisk Sportsskyting Norge
Postboks 6586 Etterstad
0607 OSLO