Sportssjef DSSN: Bjørn Lindblad

Landslagssjef Pistol: Christopher Thorstensen

Landslagssjef Rifle: Kristian Rommen

Hjelper Landslag Rifle: Vegard Fredriksen