Sportssjef DSSN: Bjørn Lindblad

Landslagssjef Pistol:

Landslagssjef Rifle: Kristian Rommen

Hjelper Landslag Rifle: Vegard Fredriksen