Steel Challenge

Steel Challenge er en skytesport utelukkende med stålmål i forskjellige størrelser og plasseringer. Sporten organiseres i Norge av Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og internasjonalt av Steel Challenge Shooting Association. Det er om å gjøre å bruke kortest mulig tid på å treffe alle skivene, og konkurransen består av åtte forskjellige standardiserte løyper.

Steel Challenge har mange likheter med IPSC, men har et mer TV- og publikumsvennlig format på grunn av faste stager og enklere regler. Siden de samme stagene skytes hvert år er Steel Challenge et sted hvor fartsrekorder settes og slås.

Gjennomføring
Alle stagene skytes fem ganger hvor den dårligste tiden tas bort, bortsett fra på «Outer Limits» hvor man bare skyter fire ganger og de tre beste tidene blir tellende. Alle tellende tider blir lagt sammen, og vinneren er utøveren med lavest tid sammenlagt.

Tidligere ble det brukt en spesiell «stopp-skive» som måtte treffes til slutt for at tidtakeren skulle stoppe, men nå brukes i stedet vanlige skytetimere. Skyter man på andre skiver etter stopp-skiven får deltakeren tilleggstid.

De åtte offisielle stagene er:


– Five To Go 
– Showdown 
– Smoke & Hope 
– Outer Limits 
– Accelerator
– Pendulum 
– Speed Option 
– Roundabout 


Grunnet plassmangel kan stagene av og til avvike noe fra reglene, enten ved at avstanden mellom målene blir kortere eller at enkelte løyper kuttes ut. Arrangøren kan også ha med egne uoffisielle stager på level 1 matcher.

Skiver
Hver stage består av 5 stålmål, hvilket gir 40 skiver totalt for et stevne med alle de 8 offisielle VM-stagene. Et VM vil derfor bestå av minimum 195 skudd per klasse siden alle stagene skytes fem ganger, bortsett fra Outer Limits som bare skytes fire ganger. Skivene må være laget av herdet stål. Det er en anbefalt at stålmålene har helt flat fremside med festekrok på baksiden, men stålmål med gjennomgående krok kan også brukes. Skivene skal i utgangspunktet sprayes hvite, men arrangøren kan bruke en annen farge dersom værforholdene tilsier det. Uoffisielle stager på level 1 matcher kan uansett alltid sprayes i en egen farge. Det er anbefalt at stopplaten markeres tydelig ved at beina på skivestativet males med en egen farge, f.eks. rød.

Divisjoner
I Norge har man pleid å arrangere Steel Challenge for utstyrsdivisjonene under.[trenger referanse] Steel Challenge i seg selv er ikke ervervsgrunnlag, men teller som aktivitet opp mot reservevåpen for de divisjonene hvor det konkurreres med tilsvarende utstyr som IPSC og Sivilpistol. For å delta på Steel Challenge-stevner i Norge er det krav om at man er DSSN-medlem eller medlem av en annen IPSC-region.

%d