ROManSys – FAQ

Innlogging:
-Brukernavn = DSSN-medlemsnummer
-Passord = tilsendt i aktiveringsmail

Påmelding til kurs:
-Under menyvalget “Events” og “Available seminars” finnes alle fremtidige kurs i NROI-regi.
-Trykk på “Apply” og du er påmeldt kurset. Nærmere info kommer ca 1 mnd før kursstart.

Frister for innmelding av matcher:

-Level 1-match = 1 dag før matchdato
-Level 2-match = 14 dager før matchdato
-Level 3-match = 3 måneder før matchdato

Registrering av poeng:
-Alle navn som registreres i Romansys (RM/RO) MÅ velges fra rullegardin-liste, hvis ikke vil de ikke få poeng/bli registrert.

Godkjenningskurs:
-Oppdatert kursmateriell finnes til enhver tid i Romansys, under “Download”.
-Deltakere MÅ være medlem av klubb tilsluttet DSSN før kursstart.
-ETTER at deltakerne har bestått kurset, legges deltakerne inn i Styreweb.
-Excel-liste over deltakere sendes NROI, sammen med “Evalueringsskjema av instruktør” og opplysninger om hvem som har vært hoved- og hjelpeinstruktør(er).
-NROI oppretter kurset i Romansys og gir poeng til instruktør(ene) og sender ut diplomer.
-NROI gir beskjed til kasserer om deltakere som har bestått, og kasserer aktiverer medlemsskap og sender ut kontingent.

%d