Utlysning av kursplasser til instruktørkurs – “Shooting instructor”

Målgruppe
Målgruppen er skyttere som har minimum to års aktivitet og har interesse for å drive med undervisning og utdanne nye skyttere til dynamisk sportsskyting.

Forkunnskaper
Utføringen av undervisning innen dynamisk sportsskyting er hovedsakelig basert på praktiske ferdigheter. Instruktøren må ha tilstrekkelig kompetanse for å demonstrere korrekte teknikker eller øvelser. Søkerne vurderer selv sine ferdigheter i forbindelse med søknadsprosessen.

Hensikt
Instruktørkurset har som mål å utdanne instruktører med omfattende teoretisk kunnskap, tilfredsstillende ferdigheter som instruktør, og riktige holdninger.

Etter endt instruktørkurs er instruktørene i stand til å gjennomføre “IPSC Godkjenningskurs” på vegne av Dynamisk Sportsskyting Norge og NROI.

Gjennomføring

Teori
Uke 3: Torsdag 18.januar  kl 18:00-22:00
Teori 1: konsept, rutiner og undervisningslære

Uke 5: Torsdag 1.februar kl 18:00-21:00
Teori 2: kommunikasjon og kurs gjennomføring

Uke 7: Torsdag 15.februar kl 18:00-21:00 
Teori 3: sikkerhet

Uke 9: Torsdag 29.februar kl 18:00-21:00
Teori 4: leksjonsgjennomføring

Gjennomføres på Google Meet.

Praksis
Lørdag 16.mars i Oslo (kan bli regionvis gjennomføring om antallet er tilstrekkelig)

Påmelding, påmeldingsfrist og uttak av elever
Påmelding gjennomføres i Google Form: https://forms.gle/1RaLTgnwNtuJgcSWA
Fristen for påmelding er: Fredag 1. desember
Uttak av elever: Søndag 3.desember

Kursavgift
En plass på instruktørkurset koster 750 kr. Kursavgiften vil kreves inn av forbundet når kursplass er bekreftet.

Spørsmål
Eventuelle spørsmål rettes til: kurs@dssn.no

%d