Ekstraordinært General Assembly 2023

Fredag 31. mars gjennomføre IPSC Ekstraordinært General Assembly 2023 digitalt. Møte behandlet primært regelendringene som ble utsatt fra agendaen på General Assembly 2022 i Thailand, etter en innspillsrunde gjennomført via et digitalt forum og møter for de forskjellige regelpakkene. Norge har deltatt på alle disse og bli hørt på mye av våre innspill. Det meste som er markert i gult i dokumentene for EGA som er publisert har Norge vært involvert i og blitt hørt.

Et viktig punkt var at VM PCC/Minirifle ble flyttet til 2025. De endelige datoene blir koordinert med Sør-Afrika som har VM Handgun samme år slik at dette skal være mulig å delta i begge uten at de er for tett på hverandre.

Oppsummeringen av de viktigste punktene:

 • Hardcover kan ikke ha samme form som en IPSC skive.
 • Sweeping gjelder både utøveren og andre personer, med mindre dette skjer “down range during the Course of Fire”.
 • Lady Senior innføres som kategori.
 • “Veteran” (70+) blir kalt “Grand Senior”.
 • IPSC Micro Skiver godkjent for Rifle og PCC. (Vi stemte i mot for PCC)
 • Vektbegresning på 25 gram IKKE VEDTATT
 • Ingen endringer i avtrekk for Production, men tydeliggjort at “Aftermarket hammers are permitted”.
 • Production Optics Light ble fjernet som divisjon.
 • Avstandsbalansen i Rifle og Minirifle ble endret til 40%/40%/20%
 • Konkrete avstander for bruk av Mini og Micro Targets ble innført.
 • Rifledivisjonene Manual Action Open/Standard/Lever Release ble fjernet, og Manual Action Contemporary (MAC) og Bolt (MAB) erstatter disse. MAC har da ingen begrensninger på mekanismer, men alle fjærer må være spent opp med manuell kraft. Det er også 2 skudd per skive. MAB tillater bare boltmekanisme og har et skudd i skiva. Begge er “Open” divisjonen mhp. sikter og annet utstyr. Dette muliggjør at man kan lage enhetlige matcher med Semi-Auto og MAC, samtidig som Boltrifler som er lettere å erverve kan delta. Rene Bolt matcher gir også spennende muligheter for å kunne lage matcher med lange hold utover det som typisk er vanlig for Semi-auto.
 • Minirifle Standard har nå lov med standard comp.
 • Rifle og minirifle tillater kun en to-fot per stage i open og maksimum 90 cm lengde.
 • Rene PCC matcher har nå en anbefalt avstandsbalanse på 10% over 50 meter.
 • Grand Tournament reglene er oppdatert med PCC.
 • Handgun 22lr disiplinen for (Super) Junior ble vedtatt. Divisjonen er kun for deltakere under 21 år. (Vi stemte mot denne, men sikret at regelverket gjelder bare for de under 21 år.)

Nye regelbøker blir publisert omgående, og samt endring versjoner med markering for endringer.

Om det er spørsmål vil disse bli avklart på førstkommende dialog møte (datoen for dette er ikke annonsert). Dialog møtene er digitalt møter hvor styret invitere klubblederne for å informere om aktuelle saker, og svar ut spørsmål.

%d bloggere liker dette: