Klubbledermøte 2023

Minner om tidligere utsendt mail til klubbledere: 

Vi har fått i oppgave fra KLM høst 2022 å stå for møteledelse og “redaktører” for saker som  kommer inn til KLM 2023. 

Vi 3 har diskutert litt internt, og ønsker å komme med følgende forslag til foreløpig agenda for KLM 2023. 

1. Valg av referent 
2. Diskusjon innkomne saker til FT 2022.
3.Oppdatering saker fra KLM Høst 2022
4. Diskusjon om saker som er innmeldt til KLM 
5. Valg av neste redaksjon / møteleder KLM Høst 2023

(Det har ikke kommet noen innvendinger på denne agenda, vi anser den som satt) 

At vi setter innkomne saker til FT som hovedpunkt vil forhåpentligvis gi klubbledere anledning til å diskutere saker på en bedre måte en det som har vært mulig tidligere.

KLM er klubbledere sin tid. Klubbene setter agenda. 

Dette er kun forslag til hvordan vi kan legge opp tiden på KLM 

Forslag til saker til diskusjon på KLM 2023 kan registreres på følgende google Forms. 

Innmelding saker KLM

Frister i henhold til Vedtekt 12.3 
Alle klubber kan sende inn forslag til saker som skal diskuteres, med forslag til konklusjon.
Forslagene skal sendes inn senest 30 dager før klubbledermøte, og saksliste og sakspapirer skal
publiseres senest 14 dager før klubbledermøte.

Mvh 
Bjørn Lindblad 
Ingebjørn Solheim 
Håkon Laksberg

%d bloggere liker dette: