Regionale mesterskap Pistol og Rifle

Styret har vedtatt at Pistol- og Riflelandslagets forslag om regionale mesterskap til FT 2020 som gjennomføres som en prøveordning i 2021, og at disse fremmes som endelige forslag for EFT 2021. Regionale mesterskap arrangeres i hver region, et mesterskap for Pistol og et mesterskap for Rifle. Mesterskapene gjennomføres som minimum Level 2. Regionene er som … Fortsett å lese Regionale mesterskap Pistol og Rifle