Pistolcup 2021

Pistolcupen åpner 1.mars 2021. Det blir 6 runder med fokus på skyteferdigheter.

Gjennomføring
1. Den enkelte melder seg på i SSI. https://shootnscoreit.com/event/22/11734/
2. Matchen betales via Paypal. Priser, en divisjon koster 75 kr for alle rundene. Under betaling velges “Påmelding alle runder”.
– Det er mulig å skyte flere divisjoner og/eller PCC, dette koster ikke noe ekstra i påmelding. Under betaling velges “Ekstra divisjon og/eller PCC”
3. Den enkelte legger seg inn i squadden til sin klubb. Har ikke klubben din egen squad? Send e-post til Espen, så fikser han det.
4. Stagene bygges iht. tegningene. Forklaring ligger ute på SSI siden til Pistolcupen.
5. Stagene skytes og scores lokalt hos den enkelte klubb. Klubbens matchansvarlig, fortrinnsvis en RO, må sende e-post til Espen for å bli lagt inn som “Staff” i Pistolcupen. Da kan vedkommende score klubbens medlemmer etter de har skutt stagene.

%d