Nytt NROI system finner du her:

Nye NROI = Romansys

Trykk linken over for å gå videre til NROI systemet, IKKE innloggingen til høyre på denne siden!

Brukernavn på Romansys er ditt DSSN medlemsnummer

Om NROI

NROI, den nasjonale skyteleder organisasjonen ble dannet i 1992, og skal ha ansvaret for utdannelsen av skyteledere i Norge for på dette viset å kunne danne et korps med velutdannede skyteledere. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er her i Norge underlagt DSSN.

Internasjonalt er det IROA (International Range Officers Association) som har tilsvarende oppgaver som NROI, men på et internasjonalt nivå. IROA er igjen underlagt IPSC (International Practical Shooting Confederation). Dette sikrer at de samme regler gjelder over hele kloden.

NROI-leder utpekes av styret i DSSN og leder et NROI-råd bestående av følgende personer:

NROI- Råd:

NROI Leder: Lars B. Sand – leder@nroi.no

NROI: Lars Selven

NROI: Hugo M Hansen

NROI: Ronny Røise

NROI: Terje Tessem

Nyttige linker:

 

RO kurs.

Påmelding av RO-Kurs skal nå foretas igjennom det nye NROI systemet, link til det finner du øverst på denne siden