Søknadsfrist for NM 2021 er satt til: 15/01-2020, styret ønsker å publisere NM for 2021 på Forbundstinget 2019

Dette er i fritekstfelt, og ikke påkrevet men om dere ønsker å søke om NM må det stå minimum en divisjon listet opp
Skriv gjerne inn hva dere har arrangert tidligere av større matcher, samt om dere har avholdt NM tidligere eller ikke