Søknadsfrist for NM 2020 er satt til: 23/10-2019

Dette er i fritekstfelt, og ikke påkrevet men om dere ønsker å søke om NM må det stå minimum en divisjon listet opp
Skriv gjerne inn hva dere har arrangert tidligere av større matcher, samt om dere har avholdt NM tidligere eller ikke