Norge har fått ny verdensmester!

I historiens første VM i Rifle avholdt i Russland den siste uken har det blitt endel medaljer på norske deltakere!

Håvard Østgaard er nybakt verdensmester i Semi-Auto Standard!

Semi-Auto Standard laget tok Sølv! Laget besto av Håvard Østgaard, Kenneth Handberg, Ove Skundberg og Sverre Idland

Semi-Auto Open laget tok Bronsje! Laget besto av Kristian Rommen, Magnus Haugerud, Vegard Fredriksen og Glenn Ugulen

Gratulerer til alle sammen med meget bra innsats!

Styret DSSN

————————————————————————————–

HVA HAR VI OPPNÅDD

Etter at forbundet ønsket mer satsning på landslagene ble arbeidet med å utarbeide kandidatlister for 2013 påbegynt og det er nå tegnet kontrakt med 17 skyttere fordelt på Open og Standard. Videre ble det jobbet med å sikre lukrative sponsoravtaler. Det ble inngått avtale med Fiocchi om levering av ammunisjon samt Equipnor og 5.11 om levering av klær. Som kommunikasjonskanal ble en egen lukket facebookgruppe opprettet. Her er det hyppig kunnskapsutveksling og masse tips og råd som blir delt.Informasjon om treningssamlinger osv. blir også formidlet her.

Kristian Rommen
Landslagssjef Rifle DSSN

Riflelandslagets riflecup og treninger sammen med lokale klubber
Riflelandslaget brukte mye av 2016, men også så langt i 2017 mye tid og krefter fra utøvere på laget til å gi tilbake til fellesskapet, mye av det de har gjort er å få inn ønsker ifra klubbene som er i dette landet, for deretter å reise rundt og trene med medlemmene i de lokale klubbene.
Det var i helgen 23-25/9-17 samling på banen til Ringerike pistolklubb med riflelandslaget hvor de kjørte kurs, samlinger osv for de som var påmeldt via SSI, med påfølgende riflematch og finale av riflelandslagets riflecup.

——————
Sendes herved en stor takk til alle deltakere på riflelandslaget, og alle som har hjulpet til underveis!
Styret DSSN
——————-

Tilbakemelding ifra NOP på hvordan de har opplevd kurs sammen med riflelandslaget:

Riflelandslaget ønsker å gi litt tilbake og har lenge hatt en stående «invitasjon» til alle klubber om at de kan komme til klubben og kjøre en treningssamling for medlemmer. I mai tok NOP imot dette og inviterte Riflelandslaget til Løvenskiold for å holde en treningsdag for våre medlemmer. Det ble svært godt mottatt av medlemmer i klubben og tilbakemeldingene var meget bra. I helgen deltok flere NOP på en ny samling Riflelandslaget arrangerte i samarbeid med Ringerike Pistolklubb. Det besto av en dag hvor landslaget stilte opp som instruktører, og en dag med konkurranse som også var avslutningen på årets uformelle riflecup. Treningen var som forventet kjempebra med mye nyttig informasjon og tips for både erfarne og uerfarne skyttere.

Riflelandslaget er en utrolig flott og omgjengelig gjeng som virkelig gir tilbake til dynamisk miljøet. Det at de stiller opp som de gjør for alle klubber som ønsker, bruker av sin tid til å lære opp andre i tillegg til nødvendig egentrening er et sterkt eksempel til etterfølgelse for alle – kanskje spesielt Pistollandslaget. Det gir både økt motivasjon og økt rekruttering til sporten generelt og naturligvis til rifle.

Vi oppfordrer alle klubber i landet til å ta imot tilbudet fra Riflelandslaget, la dem komme til dere en dag slik at klubbens medlemmer kan få gleden av å trene med de beste. Er klubben liten, så gå sammen med en naboklubb eller to, det er vel verdt det. Håper også flere blir med på den uformelle riflecuppen som arrangeres hvert år, og oppfordrer de med rifle og erfaring i klubbene til å ta ansvar å dra folk med. Et tips til Riflelandslaget er kanskje å gjøre mer som i helgen hvor dere selv også skjøt. Det gir dere selv kanskje bedre utnyttelse i form av egentrening og ikke bare leksjon. Men i tillegg så lærer man også mye av å skyte sammen/mot de beste. Norske Officerers Pistolklub retter en stor takk til Riflelandslaget for den innsats dere legger i å få andre skyttere opp og frem – og gratulerer med gode resultater i år!

Kjetil
NOP