Overnatting må bestilles direkte til hotellet, DSSN har reservert 60 rom. Oppgi dette ved bestilling.

Kontaktopplysninger til hotellet:

Quality Airport Hotel Gardermoen, Tlf 63926100, Lokeveien 7, 2067 Jessheim. E-mail: q.gardermoen@choice.no

Svarfrist 21/2-2019

Step 1 of 2