Dynamisk Hagle godkjent som skyteprogram i Norge

En gladmelding før sommeren setter inn for fullt. Vi har fått godkjent alle divisjoner av IPSC Shotgun som skyteprogram i DSSN. Det betyr at vi kan trene og arrangere konkurranser i Open, Modified, Standard og Standard Manual Shotgun, samt begynne å arrangere 2- og 3-gun matcher i Norge. Godkjennelsen gir medlemmer anledning til å søkeFortsett å lese “Dynamisk Hagle godkjent som skyteprogram i Norge”

Starte med dynamisk Sportsskyting?

Vil du starte med dynamisk sportsskyting? På denne siden finner du all informasjon du trenger for å komme i gang. Godkjenningskurs Godkjenningskurset er et krav for å kunne drive med dynamisk sportsskyting. Kurset består av teori, praksis og godkjenningsmatch.  Det er klubbene som gjennomfører godkjenningskurset med godkjente instruktører. Påmelding og mer informasjon om kurs måFortsett å lese “Starte med dynamisk Sportsskyting?”

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) er International Practical Shooting Confederation (IPSC) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter.  Klubbene i Norge som utøver dynamisk sportsskyting er tilsluttet DSSN. DSSN avholder et årlig forbundsting som er forbundets øverste myndighet. Forbundets daglige drift ivaretas av forbundsstyret som velges av forbundstinget. DSSN bleFortsett å lese “Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)”