[Sticky] KURSINSTRUKTØRER – GANGEN I Å AVHOLDEHOLDE DYNAMISK GODKJENNINGSKURS  

  RSS

(@17329)
New Member
Joined: 1 år ago
Posts: 1
04/10/2018 5:39 pm  

KURSINSTRUKTØRER – GANGEN I Å AVHOLDEHOLDE DYNAMISK GODKJENNINGSKURS

Her er 10-punkts kortversjon av hvordan dette fungerer:

1.    Klubben bestemmer seg for å avholde dynamisk godkjenningskurs, og markedsfører dette på sosiale medier, klubbens hjemmesider og andre steder man finner det formålstjenlig.

2.  Man innrapporterer til DSSN at man skal arrangere kurs via kalenderfunksjonen slik at det fremkommer på våre sider når og hvor godkjenningskurset og eventuelle godkjenningsmatch(er) avholdes. Jo lengre tid i forveien man greier å melde i fra jo mer sannsynlig at noen ser denne infoen og melder seg på

3.  Kursinstruktørene holder seg oppdatert mht. regelverket og retningslinjene og hvilke skjemaer som sendes inn. Det har skjedd endringer i 2018.

4. Kursdeltaker melder seg inn i en pistolklubb som er tilsuttet DSSN og betaler klubbkontingenten.

5. Kursdeltaker gjennomfører godkjenningskurset og består teoriprøven.

6.  Kursdeltaker består 1 eller 2 godkjenningsmatcher ut fra om det er lvl 1 eller lvl2 slik at man blir godkjent dynamisk skytter.

7. Kursinstruktøren sender leder NROI og kasserer i DSSN nødvendig dokumentasjon på hvem som har bestått. (For tiden skal kasserer skal ha utfylt Excel-regneark, NROI skal ha Excel-regneark og "Evalueringsskjema av Instruktør"fra hver skytter om hvordan kurset var.)

8. Kasserer i DSSN registrerer dette i medlemsregisteret, og sender det nye medlemmet DSSN-avgiften. Kasserer sender kursinstruktør e-post om at de er registrert. Hvis instruktør aldri mottar tilbakemelding fra DSSN så er det noe feil.

9. Faktura fra DSSN betales og skytter kan så delta på matcher. Medlemskort fra DSSN blir kun sendt ut hver helg (eller mandag/tirsdag) uken etter betaling har skjedd.

10. NROI sender diplomer til kursinstruktøren som sender disse videre til kursdeltakerne, samtidig som kurset opprettes i Romansys og instruktøren(e) blir tildelt sine aktivitetspoeng.

Klubbene og kursinstruktørene kan selv bestemme om de har kapasitet til å holde kurs for de som ikke har eignet våpen eller utstyr for dynamisk skyting ved kursstart, men som har skutt en del og kan erverve våpen eller har våpen fra før, dvs. at de minimum kan dokumentere at de har godkjent  sikkerhetskurs samt at de har skutt såpass lenge at de kan erverve våpen eller har våpen.  Det vil si at man kan holde et vanlig dynamisk godkjenningskurs med godkjenningsmatcher med lånt våpen. Denne problemstillingen kan dukke opp for de som har våpen fra før, men som ikke helt vet hva de vil skaffe seg innen dynamisk skyting.

For klubber som er rene dynamisk-klubber har man har også anledning å ta inn helt ferske skyttere uten tidligere sikkerhetskurs, men der må man gjennomføre NROIs kursprogram for nye skyttere som varer i 6 måneder eller mer. Skytterne må som vanlig kunne dokumentere minst 6 måneders aktivitet for å kunne erverve eget våpen ved dette forløpet og skal ikke gå over til "Godkjenningskurs" før eget våpen er ervervet. Skal dette fravikes må det finnes særskilte grunner som skal drøftes med og godkjennes av NROI først. Alle andre klubber bør rekruttere sine medlemmer internt fra egen NSF-klubb hvor medlemmene går sikkerhetskurs der først.


Quote
(@13841)
New Member
Joined: 1 år ago
Posts: 1
20/11/2018 8:44 am  

Ref. pkt. 6 og 7:
En kursdeltaker kan stille opp på en godkjenningsmatch uten å være medlem av DSSN slik jeg leser det. Hva med forsikring osv.?
Er vedkommende forsikret før man er medlem?


ReplyQuote