Trykk på teksten for å laste ned dokumentene du ønsker å åpne:

Etiske retingslinjer DSSN

Retningslinjer Level 3

Nye Steel Challenge regler

DSSN-Vedtekter-av-11.03.18

DSSN Sivilpistol program

vedlegg-våpensøknad

Strategiplan

POD – Mini-Rifle godkjent erverv 220818

IPSC mini-rifle, godkjente våpen

Retningslinjer for våpen

Våpenforskriften 2009 (Ny er under utarbeidelse)

Nordic Match Schedule

Opptak som medlemsklubb

Referat-forbundsting-DSSN (Samling av tidligere dokumenter)

DSSN Budsjett 2018

Styremøtereferater DSSN (Styremøteprotokoller fra 2014-2017)

DSSN Skyteprogrammer (Beskrivelse av DSSN Skyteprogrammer)