Informasjon om Avlysning av Hringariki Open 2021

Representanter fra styret var på plass da situasjonen oppsto, og hadde løpende kontakt med matchledelsen gjennom prosessen. Etter vår vurdering har matchledelsen gjort mer enn det som kunne forventes for å få godkjenning, og fulgt opp godkjenningen etter beste evne og eksisterende praksis. Forbundet stiller seg uforstående til at en godkjenning inndras uten veiledning, ellerFortsett å lese “Informasjon om Avlysning av Hringariki Open 2021”

SkytterLink/ShotMarker innkjøpt for testing

DSSN har vi kjøpt inn noen skiver fra SkytterLink systemet for testing. Dette er et system som støtter opptil 250 skiver per “standplassenhet”, og hvor hver skive består av fire mikrofontårn med to mikrofoner i hver. Systemet er lite og lett, som forhåpenligvis gir det god mobilitet. Planen er å få testet ut systemet hosFortsett å lese “SkytterLink/ShotMarker innkjøpt for testing”

Registering av Innbetalt Kontingent

Forbundet får relativt mange henvendelser på at medlemmer får «ugyldig» medlemskort etter betalingsfristen er gått ut, selv om de har betalt. Dette skylles at Styreweb kan ta inntil et par uker før det oppdateres. Dette får ikke forbundet gjort noe med. Så lenge du vet at pengene er gått ut av din konto skal detteFortsett å lese “Registering av Innbetalt Kontingent”

Handgun World Shoot – Match One

DSSN har fått tildelt 25 plasser i “Match One” som er Main-Match i Pre-Match under VM i Thailand. Dette foregår uken før hovedmatchen, og har en høyere pris enn hovedmatchen. Prisen blir også høyere 7000 kr (inkludert forbundsskjorte). De som måtte ønske og delta må si fra innen 15. april via mesterskap@dssn.no Det blir betalingsfristFortsett å lese “Handgun World Shoot – Match One”