Nye juniorkapteiner

Pistollandslaget har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Henrik Røe og Tommy Sollyst som de nye juniorkapteinene på Pistollandslaget. Denne betydningsfulle utnevnelsen markerer en viktig milepæl, og vi ser frem til å arbeide sammen med Henrik og Tommy i deres rolle som juniorkapteinerne. Kapteinsrådet er nå komplett og klart til å veilede og støtte våre unge talenter.

I tiden som kommer, vil Henrik og Tommy ta på seg oppgaven med å kartlegge og evaluere juniorutøverne i DSSN. Dette vil inkludere en grundig analyse av ferdigheter, potensial og engasjement blant våre unge skyttere. Vi ønsker å identifisere de som har en sterk interesse for å videreutvikle seg innen skytesporten, og som har potensial til å representere Norge på et høyere nivå.

Informasjon om denne kartleggingsprosessen vil bli delt med de aktuelle juniorutøverne og deres foresatte. Vi vil oppmuntre og støtte alle som har lyst til å satse videre i skytesporten og legge til rette for deres utvikling.

Vi ser frem til en spennende fremtid for våre juniorene under ledelse av Henrik Røe og Tommy Sollyst, og er sikre på at de vil spille en nøkkelrolle i å forme fremtidens skyttere og bidra til suksess for vårt landslag.

%d