Åpent brev fra NROI

Hei,

NROI v/undertegnede har i dag presentert status i saken om “Banekonsulenter” for klubbledermøtet. Tilfeldigvis var undertegnede til stede på hotellet og kunne derfor besvare spørsmålene i denne saken.

Jeg oppfatter det som noe problematisk at man planlegger og gjennomfører klubbledermøte på en måte som gjør at det er tilfeldighetene som spiller inn når det kommer til om saker blir belyst, eller ikke. Klubbledermøtet har en redaksjon som man bør kunne forutsette har et redaksjonelt ansvar for møtet. Herunder bør det ligge å innhente relevant informasjon fra de delene av organisasjonen som er gitt mandat i de forskjellige sakene, og eventuelt å invitere de til møtet for å redegjøre i sakene der dette er relevant. NROI har ikke blitt forelagt noen agenda eller mottatt noen som helst form for kommunikasjon fra denne redaksjonen i forkant av møtet. Jeg synes derfor den redaksjonelle innsatsen i forhold til denne spesifikke saken, står til stryk.

I ettertid må jeg imidlertid stille meg noe undrende til formen som klubbledermøtet har tatt i sin helhet. Da jeg deltok på klubbledermøte første gang for mange år siden, satt styret på podiet for å kunne besvare spørsmål i forhold til pågående saker, gjerne saker som var på agendaen for forbundstinget. Hele intensjonen med klubbledermøtet var å ha et formelt samarbeidsforum mellom klubbene og styret. Nå har det blitt noe helt annet.

På dette klubbledermøtet så velger redaksjonen å utestenge styret fra møtet. Jeg kan ikke se at det er i tråd med intensjonen i forslaget som ble stemte over på Forbundsting 2020/2021, men det får være så. 

At man i strid med enhver paragraf som omhandler klubbledermøtet, presterer å bryte DSSN sin lov gjennom å utestenge klubbledere, fordi de tilfeldigvis har et styreverv, er en katastrofe. Det er altså klubber som ikke ble representert på klubbledermøtet, fordi klubblederne deres ble utestengt av redaksjonen. At man velger å gjøre dette som redaksjon er overraskende av flere årsaker. Et av medlemmene i redaksjonen er ikke selv klubbleder, men er der kun i kraft av å være møteleder. At man da velger å styre møtet i denne retningen kan ikke oppfattes å være i tråd med det demokratiet man stadig forespråker. Et annet medlem av redaksjonen, har tidligere sagt for åpen mikrofon på Forbundsting, at “…vedtektene våre må følges til enhver tid, takk”. Som redaksjonelt ansvarlig, så er det kanskje ikke så viktig å følge vedtektene i alle tilfeller? Spørsmålet er naturligvis retorisk, da jeg anser det for å være besvart gjennom handling.

Når man i etterkant av denne utestengelsen tar det opp til votering, så stemmer klubblederne i møtet for at klubbledere som besitter styreverv allikevel kan være til stede, men da er skaden allerede skjedd.

Jeg har snakket med mange i løpet av gårsdagen og i dag, som har vært svært skuffet over gjennomføringen av klubbledermøtet. De sier det fremstår svært uprofesjonelt og rett og slett bortkastet i deres øyne. Jeg har fått referert at styret ble utelukket bl.a begrunnet med at folk skulle kunne uttale seg fritt, men etter mange sin oppfatning så satt de som representerte fryktkulturen igjen i møtet.

Nå er dette klubbledermøtet historie, så om man ser fremover, så ønsker jeg å oppfordre den nye redaksjonen til å være sitt ansvar bevisst. Om man har noen intensjon om at sakene på agendaen skal bli belyst, så må de som sitter med arbeidet inkluderes i en eller annen form. Hvordan man velger å gjøre dette får nesten bli opp til redaksjonen, men fra hva jeg har blitt forelagt og egen opplevelse, så foreligger det et vesentlig forbedringspotensial.

Lykke til med klubbledermøtet 2024!


Vennlig hilsen,
Kjell Kjørstad
NROI Chairman

%d