Pistollandslaget takker Kim-Ove og Simen

Pistollandslaget og kapteinsrådet ønsker å gi en varm takk til Kim-Ove og Simen, som har valgt å trekke seg fra sine posisjoner som kapteiner, med ansvar for henholdsvis junior- og revolver og Production Optics. Både Kim-Ove og Simen har markert seg som gode ledere og har utmerket seg som verdifulle medlemmer av kapteinsrådet.

Kim-Ove har vist seg som en pålitelig bidragsyter til laget, først som kaptein for revolver og senere som kaptein for juniorene. Han har gjennomført begge rollene på en måte som har tjent fellesskapets interesser og lagets fremgang på en positiv måte.

Kim-Ove – EM Hellas 2023

Simen har utmerket seg som en kaptein med høy engasjement for Production Optics og har levert verdifulle bidrag og perspektiver til kapteinsrådet gjennom hele sin periode. Hans engasjement og gode råd har vært til stor nytte for fellesskapet.

Simen – Angry Moose 2018

Vi ønsker begge to lykke til i deres videre satsninger og utfordringer, og vi takker dere hjertelig for deres dedikerte innsats og engasjement i å styrke Pistollandslaget.

%d