Nytt kapteinsråd Pistol

For de ulike divisjonene og kategoriene er kapteinsrådet som følger:

  • Classic: Espen Fiskebeck
  • Open: Anders Nerheim
  • Prod: Bård Kristiansen
  • Prod Optics: Thomas Nordvi
  • Standard: Magnus Aasehaug
  • Lady: Anne-Kristin Hardaway
  • Junior: Vakant
  • Senior: Folke Myrvang

Det nye kapteinsrådet er nå satt sammen med representanter for flere forskjellige divisjonene og kategoriene, men det mangler fortsatt en representant for junior. Det er viktig å identifisere og fylle denne posisjonen for å sikre fullstendig representasjon i kapteinsrådet.

%d