Pistollandslaget takker RD

Pistollandslaget ønsker å uttrykke sin takknemlighet overfor RD, Einar Bakke, for hans utmerkede utførelse av rollen som støttepersonell under Europamesterskapet i Hellas. Han var tilgjengelig gjennom hele matchen for å håndtere eventuelle utfordringer som måtte oppstå. I tillegg hadde Einar også anskaffet en tralle som alltid var utstyrt med vann, for å kunne forsyne skytterne som trengte det. Hans dedikerte innsats tjener som et utmerket eksempel på hvordan støttepersonell bør håndtere sine oppgaver under slike mesterskap.

Vi takker deg for din innsats!

%d