Informasjonsmøte om MiSiA

NROI leder, RD og instruktøransvarlig gjennomførte et møte med IPSC-presidenten under EM i Hellas. Hovedtemaet var en gjennomgang av MiSiA (The Main International Shooting Instructors Association) sitt konsept og utvikling.

MiSiAs filosofi harmonerer med vår egen, og de har tilsvarende nivåer og ferdighetskrav for instruktører. IPSC-presidenten viet nødvendig tid til gjennomgangen og var åpen for spørsmål og innspill fra vår side.

For vår del innebærer veien videre å utforske MiSia samtidig som vi fortsetter å utvikle vårt eget opplæringsprogram.

%d