Rapport fra GA 2023

Årets General Assembly ble avholdt Lørdag 23. September i forbindelse med European Handgun Championship 2023 i Corinth, Hellas.

DSSN var representert på møtet med Einar Bakke (Regional Director) og Simon Ravn (President). Møtet varte i over elleve timer, og jeg har laget en kort rapport fra møtet:

IPSC general assembly ble åpnet av president Vitali Kruyuchin, etterfulgt av rapporter fra IPSC generalsekretær og IROA visepresident. (IROA president er syk, og kunne ikke delta). Gjennomgang av funksjoner i ESS. Guncheck og chrono integrert. Registrering av medlemmer i ESS og påmelding direkte i ESS. Muligheter for et API for å importere medlemsregister. Virker veldig lovende, og Norge har spurt om å få være en av nasjonene som tester dette ut.

Etter dette var det en kort presentasjon fra hver region. Ulike utfordringer rundtomkring. En del land sliter med streng våpenlovgivning, mens andre sliter med banetilgang. I noen land er det skjerpede krav på grunn av krigen, og utenlandske borgere nektes innreise med våpen.

Roland Dahlman presenterte regnskap for 2022. Økning i både inntekter og utgifter fra 2021 på grunn av at dette var første året etter Covid. Overskudd på ca 30K €. Ca 1000K € i egenkapital. Forslag fra Estland om å øke IPSC fee grensen fra 3000 medlemmer, til faktisk medlemstall. (Idag betaler hver region 5$ i medlemsavgift pr medlem oppad begrenset til 3000 medlemmer). Executive counsil tar forslaget til etteretning. Andre forslag var å øke maksgrensen fra 3000 til 4000. Styret vil komme med forslag til løsning på neste GA.

Alain Joly presenterte nye regioner i IPSC og sponsoravtaler for IPSC. 30 ulike firma er med å sponse EHC 2023.  Baharain og Egypt ble tatt opp som fullverdige medlemmer i IPSC og Armenia ble tatt opp som provisional region.

Vedtatt at Ghana og Libanon blir utmeldt av IPSC hvis de ikke har betalt avgift innen 31.12.23. (Panama var også på listen, men betalte rett før møtet).

Saken om Russiske og Hviterussiske utøvere skal få delta på konkurranser ble tatt opp. Friedrich Gepperth (generalsekretær) tok til til orde for at utøverne fortsatt bør utestenges fra deltagelse på grunn av den pågående krigen. Å tillate disse utøverne å delta, vil skade sportens omdømme. Bosnia-Herzegovina er redd for at en forlenget utestengelse vil skade utøverne. Ungarn sier at mange av deltagerne på deres matcher vanligvis er russere, og at de dermed taper penger på at russiske og hviterussiske utøvere er utestengt. Finland er stekt imot at russiske utøver skal kunne få delta nå, men åpner for deltagelse på et senere tidspunkt, når krigen er over. Danmark sympatiserer med utøverne som er berørt, men viser til viktigheten av å fremstå samlet mot Russland, og vise at vi ikke tillater deltagelse. Litauen er av samme oppfatning. Det var flertall for å behandle saken, og at den skulle avgjøres ved hemmelig valg. Det var tre alternativer.  Stemmesedler ble delt ut, og følgende resultat:

Ja til deltagelse10
Nei til deltagelse56
Ja, til deltagelse, men under nøytralt flagg3

Altså overveldende flertall for fortsatt utestengelse av Russiske og Hviterussiske utøvere på LvIII-V matcher utenfor Russland.

Vitaly presenterte de tre beste regionene :

  1. Brasil
  2. Tyskland
  3. Fillipinene

Region med best fremgang: Kenya.

Regioner oppfordres til å sende inn materiale til Ipscworld magasinet, som er IPSC’s eget medlemsblad.

Constitution commitee presenterte forslagene til endringer. 

Motstand i salen mot å fjerne setningen med at president velges på Worldshoot handgun før man har vedtatt 4 års syklus. Denne ble derfor utsatt til senere på møtet.

Vedtatt å endre general Secretary til vise president.

Jürgen Tegge rapporterte som sanction director. 551 matcher sanksjonert hittil i år. Ber om at man kvalitetssikrer stagene før man sender inn, ved å utnevne pre vetting commitee i hver region. På den måten luker man bort feil før ting sendes inn, og sanction commitee kan jobbe mer effektivt.

Nye samarbeidspartnere har inngått avtale med IPSC: Benelli er offisiell samarbeidspartner for shotgunmatcher og Dillon generell samarbeidspartner.

Tangfolio er sponsor og samarbeidspartner for IROA, og skal være skjortesponsor for IROA skjorter de neste tre årene.

Regeltolkningen angående kun ett optisk sikte tillatt på HG og PCC: Ønske fra Canada om at det er tillatt med flere optiske sikter på PCC, og at det kun er et optisk sikte på HG. Belino og Brasil er imot at det skal tillates mer enn ett optisk sikte, mens de fleste andre som snakket i salen var for. 35 stemte for mer enn et optisk sikte i PCC, mens 16 var imot, og 7 stemte blankt. Det er derfor tillatt med flere optiske sikter i PCC.

Forslag om tillegg til regel 5.2.2 om at det gis advarsel istedenfor DQ hvis skytter trekker våpenet uten at LAMR er gitt. (Forutsatt at det ikke er andre safety infraction). 

Lang diskusjon i salen om dette er rette veien å gå. Styret argumenterte for endringen, mens alle som snakket i salen var imot. 32 stemte for, 18 stemte mot, 5 stemte blankt. Regelendringen ble derfor vedtatt.

Endret ordlyd i appendix rifle/minirifle til å ha maks lengde på bena på bipod på 90 cm. Vedtatt.

Tillatt bruk av elektroniske skiver. Einar presenterte våre erfaringer med elektroniske skiver, og nødvendigheten av elektroniske skiver på lange hold. Vedtatt.

Standard optics: Diskussjon i salen for og imot. Stort sett motstand for enda en divisjon. Likhet til prodoptics er et argument som går igjen. Forslaget bør være mer gjennomarbeidet før det innføres som en prøvedivisjon. Innspill fra Norge om at forslaget må endres til fri montering av optikk hvis det skal være aktuelt å innføre. Dette ble ikke lagt vekt på. Det var stort flertall for å avslå ny divisjon. Forslaget ble dermed nedstemt.

Level III-V syklus: Forslag om å endre fra hvert tredje, til hvert fjerde år. Vedtatt med ikrafttreden fra 01.01.2025.

Status på planlagte LvIV og V:

World shoot shotgun 2024 Thailand -Alt går som planlagt

World shoot Rifle 2024 Finland 27.Juli – 10. August. Liminka 3,6 mil fra Oulo Fremdeles byggeaktivitet for å ferdigstille anlegget. Arbeidet er i rute. Arrangørorganisajonen ble presentert. Nettside for VM snart klar.

African handgun championship 2024 Sør Afrika Begynnelsen av September.  Har allerede kjørt et LvIII med 24 stager for å teste anlegget. AHC vil ha 30 stager. Vil kjøre samme format på scedule som det har vært på EHC.

Latin American Handgun Championship 2024 Cordoba, Argentina (05.-24. November) Kort presentasjon fra arrangør. Arbeidet er i rute.

PCC/minirifle World shoot 2025 Tjekkia. I rute. Blir i Mai 2025

European Shotgun Championship 2025 Ungarn. I rute. Ny lokasjon. 

Handgun World Shoot 2025 Sør Afrika

Pan-American Handgun Championship 2026. Aruba

Indonesia fikk Australasia handgun Championship for 2024

2025 action air World shoot II blir i Filipinene. Iloilo city. Ved manila. Juli 2025. 30 stager. Presentert med video.

2026 EHC Fem søkere:

Danmark (juli/august)

Finland (juli/august)

Ungarn (september)

Italia (september)

Portugal (september)

Alle fem kandidater fremførte sine egne presentasjoner.  Alle hadde gode presentasjoner. Ungarns skytebane er under bygging, og får 40 bayer som hver er 40×60 meter. Italia hadde nok den fineste lokasjonen. Norge stemte på Danmark, da det er den kandidaten som ligger nærmest Norge, og har best mulighet for reise.  Ungarn vant overlegent ved avstemming.

2026 Shotgun World shoot V. Kun en søker til SGWS 2026: Hellas. Tildelt Hellas.

Neste GA. Tre alternative lokasjoner for neste GA:

RWS, Finland

AHG, Sør Afrika

Latin American Handgun Championship, Argentina

Vi stemte på Finland, da det er kortest reisevei, og at vi ønsker å støtte våre naboer i Norden.

Første avstemming ble 23 stemmer til Finland, og 24 til hver av de andre to alternativene. Dermed gikk Sør Afrika og Argentina videre til neste runde.

Derfor ble det omvalg, og resultat av avstemmingen ble at neste GA blir i Argentina. (November 2024).

Any other buisness:

Krav fra Canada om at siste versjon av target array book blir trukket tilbake, da den har en del feil.

Det ble stemt over saken, og det var 33 som ønsket at den trekkes, og 7 mot.

(Da dette ikke var en sak som stod på agendaen, har ikke GA en formell rett til å avgjøre at target array book skal trekkes, men det var i hvert fall et tydelig signal til excecutive counsil om hva de bør gjøre).

Norge har gjort seg positivt bemerket i IPSC, og i forkant av GA, ble Einar Bakke utnevnt som medlem i Continental Council. Dette er RD rådet i IPSC, og betyr at Norge er en region som blir lagt merke til, og ikke minst blir hørt innen IPSC.

Vi gratulerer Einar Bakke med vervet.

Mvh

Simon Ravn

%d