Forbundstinget 2022 – Praktisk informasjon

Praktisk informasjon rundt Forbundstinget for året 2022 som avholdes 19. mars 2023 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

De som ønsker å delta digitalt må melde seg på her. Fristen er 09:00 den 19. mars og det blir sendt ut link til alle som er påmeldt rundt 09:30 den 19. ca. 30 minutter før møte.

Styret foreslår følgende forretningsorden. Denne må vedtas av Forbundstinget for å være gjeldende.

Videre legges det opp til digital votering, med mulighet for fysiske stemmesedler. Ved enstemmighet foreslås akklamasjon. Om det er få stemmer FOR/MOT blir dette notert manuelt, for å spare tid. Om salen er delt benyttes Google Forms. De som er representert ved fullmakt får en egen tildelt DSSN-adresse til avstemningene. Om det er motkandidater på personvalg blir dette gjennomført digitalt via ElectionBuddy.com for å kunne sikre at personvalg er hemmelig.

Alle avstemninger finnes i voteringsoversikten på votering.DSSN.no uansett metode slik at alt er bokført og offentlig tilgjengelig. Unntaket er personvalg som er hemmelig.

Møte blir gjennomført med bruk av talerstol, for å tegne seg blir det publisert en QR kode (tegne.DSSN.no) under møte som benyttes for å tegne seg via et Google form. Talerlisten er offentlig tilgjengelig på talerliste.DSSN.no, og det kreves fysisk oppmøte for å kunne tale.

Om det er er detaljspørsmål til regnskapet oppfordrer vi til å kontakte Marianne Barbo før forbundstinget. Hun er tilgjengelig lørdag og søndag morgen for spørsmål og fremvisning.

FULLMAKTER: Må sendes styret[at]dssn.no og må sendes fra [klubb]@dssn.no for å være gyldig. Denne må være styret i hende senest 08:00 søndag 19. mars 2023.

Det er påpekt noen skrivefeil i de publiserte sakspapirene som er rettet. Disse medfører ingen materielle endringer, men sakspapirene er nå publisert med errata.

%d bloggere liker dette: