Shotgun World Shoot 2023

Norge er tildelt 29 plasser i Shotgun World Shoot 2023 i Pattaya, Thailand. Prisen på plassene er 6500 kr. Styret vil foreslå for Forbundstinget å sette opp en satsningstropp og sende et eller flere lands lag. Om budsjettet for satsningstroppen blir vedtatt vil det bli tilbud om å delta på en treningssamling i Sverige, samt at bekledning dekkes.

Interessepåmelding gjøres her. Frist for påmelding 17. mars.

%d