Revisjon av IPSC godkjennningskurs på høring

Revisjon av IPSC godkjenningskurs er på høring. IPSC Godkjenningskurset er viktig for rekruttering til sporten samt at kurset skaper de grunnleggende og viktige holdningene til skytterne og spesielt innenfor sikkerhetsdimensjon.

For at revisjon og det endelig produktet skal bli best mulig ønskes det flest mulig innspill. Fristen for innspill settes til 28.februar. Den videre prosessen fram mot 19.mars som er planlagt dato for ferdigstilling vil være en gjennomgang av alle innspillene og oppdatering av dokumentet.

Link til dokumentet og skjema for innspill%d bloggere liker dette: