Valgkommitèen informerer

Valgkommitèen har startet sitt arbeid med å finne gode kandidater til styret i DSSN. Selv om det er lenge til forbundstinget i Mars 2023, så er arbeidet nå i gang.

Til neste forbundsting er følgende på valg:

  • President 1 år
  • Styremedlem 2 år
  • Styremedlem 2 år
  • Styremedlem 2 år
  • Varamedlem 2 år


I henhold til gjeldende vedtekter skal president velges særskilt, de andre roller som skal besittes blant de eksisterende på valg er RD, visepresident og kasserer. Det er styret som selv konstituerer seg, og kan endre på roller/oppgaver internt i styret (sekretær og myndighetskontakt).

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med interesserte. Gjelder dette deg eller noen du vil foreslå ønsker vi å bli kontaktet så raskt som mulig. Klubber ved klubbleder oppfordres spesielt å fremme kandidater. 

Mail: valgkomite@dssn.no

Roy Thorud, tlf. 90224539 Snorre Øien, tlf. 47602382 Rune Vikeby, tlf. 91390583 Andre Jensen, tlf. 92024375

%d bloggere liker dette: