Informasjon om Avlysning av Hringariki Open 2021

Representanter fra styret var på plass da situasjonen oppsto, og hadde løpende kontakt med matchledelsen gjennom prosessen. Etter vår vurdering har matchledelsen gjort mer enn det som kunne forventes for å få godkjenning, og fulgt opp godkjenningen etter beste evne og eksisterende praksis. Forbundet stiller seg uforstående til at en godkjenning inndras uten veiledning, eller tydelig opplisting av det som oppfattes som mangler, etter at matchen er påbegynt.

Matchledelsen var etter vår oppfatning nærmest til å få belyst  situasjonen der og da, og styret har tilbudt matchen bistand. Usikkerhet rundt omfang gjorde likevel situasjonen uløselig for matchledelsen. 

Matchen håndterer de aspektene som gjelder de konkret i ettertid, med juridisk bistand fra Forbundet. 

Forbundet vil jobbe opp mot myndighetene for å få avklart hva som er gjeldende retningslinjer, samt sette i gang et arbeid med å få revidert de tekniske retningslinjene som omhandler felthold sammen med andre skytterorganisasjoner. DSSN vil også jobbe for å bli inkludert i veilederen til Kulturdepartementet om skytebaner, gjennom å utarbeide et utkast til en veileder for vår form for sportsskyting. 

Styret oppfordrer medlemmer som kan bidra i det videre arbeidet med banesikkerhet om å stille seg til disposisjon for forbundet. Det er allerede flere med kompetanse på område som er engasjert, og det ønskelig at så mange som mulig deltar i dette viktig arbeidet for fremtiden til DSSN.

Klubblederne blir fortløpende informert om det som er relevant i saken.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d