Innkjøp av materiell i regi av DSSN

Dette er sendt til alle klubbledere via klubbledere@dssn.no

Bakgrunn

I forbindelse med godkjenning av budsjett for 2020 på ekstraordinært forbundsting 2019 ble det vedtatt å etablere et fond på kr 800.000,- hvor det kan søkes om å investere i utstyr fordelt på regionsandeler. Det ble videre vedtatt at region Nord skal prioriteres på grunn av lang avstand mellom klubbene som gir utfordringer med tanke på utlån mellom klubbene.

Utførelse

Klubbene sender søknad med behov til kapteinsrådene, rifle og pistol, som har til å oppgave å kvalitetssikre behovene og melde inn et samlet forslag til styret i DSSN for godkjenning av innkjøp. Kapteinsrådene er også ansvarlig for å utrede et relevant og aktuelt produktspekter som klubbene kan søke etter.

Målsetning

Overordnet målsetning med denne ordningen er:

 1. Økt aktivitet i alle regioner i form av flere større level 2 og level 3 stevner gjennom å:
  1. kunne tilby materiell for utlån
  2. regional lagring av materiell for enklere tilgang
  3. relevant materiell for nivåheving og enklere match gjennomføring
 2. Økt treningsaktivitet og nivå i alle klubber gjennom å;
  1. gi klubber mulighet til å kunne søke om å låne relevant materiell slik som f.eks. bobbere, svingere, poppere, autopoppere osv.

Oppgaver

Klubbene ved klubbleder

Klubber må ha en klar plan for bruk, og melde inn behovet til kapteinsrådene via Google forms skjema.

Følgende kriterier må oppfylles for at en søknad skal bli behandlet

 • En skriftlig kortfattet søknad som begrunnet behovet
 • En skriftlig plan for hvordan man tenker å nyttiggjøre seg av utstyret, herunder krav til minimum 1 fast trening pr. mnd.
 • Informasjon om hvordan utstyret blir lagret og hvordan det er tenkt vedlikeholdt 
 • Dokumentert fast tilgang på en bane for trening og/eller match

Kapteinsråd rifle og pistol

Kapteinsrådene er fagansvarlig for produkt utvelgelse og innkjøp. Rådene behandler alle søknader og sender den videre med sin innstilling til DSSN styret som tar endelig avgjørelse på kjøp/utdeling.

Rådene skal hensynta følgende:

 • Alle klubber som har fast tilgang til riflebaner, bør ha materiell som gjør det enklere å gjennomføre et level 2/3 stevne (personell effektiviserende på feltbaner)
 • Små klubber med lange avstander til naboklubb skal prioriteres 
 • Sentral regional lagring bør vurderes om mulig
 • Kvalitetssikre rett utstyr og prioriter pistol og rifle

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d