Home

Velkommen til Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)

Dynamisk Sportskyting Norges offisielle informasjonskanal

NYHETER FRA FORBUNDET

Enorm respons til instruktørkurset

Vi har mottatt en overveldende respons på søknadene til instruktørkurset, og det er svært gledelig å se. For øyeblikket har vi 41 søkere, mens vår opprinnelige kapasitet var planlagt for 18 elever. Vi jobber imidlertid aktivt med å utvide kapasiteten, slik at flest mulig av dere som har søkt – eller helst alle – kan få tilbud om en kursplass. Denne innsatsen for å imøtekomme etterspørselen har ført til at uttaket nå blir utsatt til den 10. desember. Vi beklager eventuelle ulemper dette må medføre, spesielt i forhold til den opprinnelige planen om å kunngjøre uttaket i dag, den 3.…

Les mer

Undersøkelse om deltakelse på Level 4/5 i 2024 Sesongen

Forbundet ønsker å få en preliminær oversikt over planlagt deltakelse på Level 4/5 matcher i 2024 sesongen. Dette for å kunne svare ut forespørseler til arrangører, samt planlegging og budsjettering. Dette er kun en preliminær og uforpliktende undersøkelse for deltakelse på Level 4 (Continentale Mesterskap) og Level 5 (Verdensmesterskap) Matcher for 2024 Sesongen. DETTE ER IKKE EN PÅMELDING! DETTE ER IKKE FORPLIKTENDE! Men vi setter pris på om dere “melder dere av” (via linken i kvitteringen på epost) om dere er sikre på at dere ikke skal delta/ombestemmer dere. Spørsmål sendes til mesterskap@dssn.no Link til IPSC Match Calendar Fyll ut dette…

Les mer

NM 2024

NM handgun for Classic og Revolver er tildelt SSL og skal , og avholdes på SNO matchen på Løvenskjold 4.-5. Mai 2024. SSL feirer 50 års jubileum i 2024! NM rifle arrangeres i 2024 av Hokksund og Ringerike pistolklubber i felleskap med Viken Open 2024 22.-23. Juni. Matchen vil gå over to dager, med 7 stager på hver plass. NM minirifle blir også i 2024 arrangert i Osa, Hardanger av Ulvik pistolklubb. Matchen går av stabelen 01.-02. Juni. Vi mangler søkere for NM PCC, samt resterende handgun divisjoner og sivilpistol. Det er ønskelig at handgun disvisjonene blir delt i to…

Les mer

Pistollandslagets sportslige satsningsplan 2024-2026

Pistollandslaget er på vei inn i en ny satsningsperiode som skal dekke årene 2024 til 2026. Mens planen for sportslig satsningen fortsatt er under utvikling, forventes den å bli godkjent i løpet av januar 2024. Classic landslaget var det første laget som presenterte sin strategi for potensielle skyttere i denne perioden. På et nylig møte delte Classic-landslaget evalueringer fra erfaringene i EM. De grunnleggende teknikkene ble ansett som tilfredsstillende, men det ble identifisert områder med forbedringspotensial, spesielt når det gjelder å ha pistolen klar og å treffe på første skudd på stål. Matchteknikken ble også vurdert som tilfredsstillende, men med…

Les mer

Nominasjonsprosessen for Seniorene og Super-Seniorene

På kapteinsmøtet den 28. november informerte Seniorkaptein Folke om den forestående nominasjonsprosessen for seniorene og super-seniorene. Denne prosessen har som hensikt å finne de mest kvalifiserte skytterne som skal utgjøre seniorlaget eller seniorlagene under VM 2025.  Folke forklarte hvordan han vil monitorere prestasjonene og potensialet til skytterne innen senior- og super-senior-kategoriene. Dette involverer en individuell evaluering av de aktuelle skytterne sine prestasjoner. Basert på disse vurderingene vil seniorkapteinen foreta nødvendige nominasjoner for deltakelse på VM i 2025. Kjernen i denne nominasjonsstrategien er erkjennelsen av at senior- og super-senior-kategoriene er ferskvare og derfor krever en uttaksprosess som til enhver tid sikrer…

Les mer

Nyhetsbrev oktober

Jeg heter Folke Myrvang, har akkurat fylt 60 år og har vært pistolskytter siden februar 1976. Min interesse for det som den gangen ble kalt stridsskyting var allerede vekket siden bladet Våpen, jakt, skyting hadde hatt en stor artikkel om denne spennende skyteformen året før. Sommeren 1976 var det VM i Stridsskyting i Østerrike og der ble det storeslem for de norske skytterne. Vi fikk verdensmester, sølvmedalje i lag og fem skyttere blant de ti beste! IPSC som organisasjon hadde blitt stiftet bare noen måneder tidligere. Verdensmesteren het Jan Foss og han var en kjent person fra feltskytingen på Løvenskioldbanen…

Les mer

Utlysning av kursplasser til instruktørkurs – “Shooting instructor”

MålgruppeMålgruppen er skyttere som har minimum to års aktivitet og har interesse for å drive med undervisning og utdanne nye skyttere til dynamisk sportsskyting. ForkunnskaperUtføringen av undervisning innen dynamisk sportsskyting er hovedsakelig basert på praktiske ferdigheter. Instruktøren må ha tilstrekkelig kompetanse for å demonstrere korrekte teknikker eller øvelser. Søkerne vurderer selv sine ferdigheter i forbindelse med søknadsprosessen. HensiktInstruktørkurset har som mål å utdanne instruktører med omfattende teoretisk kunnskap, tilfredsstillende ferdigheter som instruktør, og riktige holdninger. Etter endt instruktørkurs er instruktørene i stand til å gjennomføre “IPSC Godkjenningskurs” på vegne av Dynamisk Sportsskyting Norge og NROI. Gjennomføring TeoriUke 3: Torsdag 18.januar  kl…

Les mer

Junior suksess på Oslo Indoor Open

Oslo, Norge – Brownells, en ledende leverandør innen skyteutstyr, har markert seg som en støttespiller for juniorer i dynamisk sportsskyting gjennom deres nylige sponsing av Oslo Indoor Open. Dette arrangementet har blitt et sentralt møtepunkt for skyttere på alle nivåer, spesielt for ungdom som ser mot en fremtid i sporten. Oslo Indoor Open, kjent for sin høye standard og konkurransedyktige miljø, tiltrakk seg i år en rekordstor gruppe av unge talenter, noe som understreker den voksende interessen for dynamisk sportsskyting blant juniorer. Brownells’ bidrag har ikke bare gitt disse unge skytterne nødvendig utstyr og støtte, men også en plattform for…

Les mer

Nye juniorkapteiner

Pistollandslaget har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Henrik Røe og Tommy Sollyst som de nye juniorkapteinene på Pistollandslaget. Denne betydningsfulle utnevnelsen markerer en viktig milepæl, og vi ser frem til å arbeide sammen med Henrik og Tommy i deres rolle som juniorkapteinerne. Kapteinsrådet er nå komplett og klart til å veilede og støtte våre unge talenter. I tiden som kommer, vil Henrik og Tommy ta på seg oppgaven med å kartlegge og evaluere juniorutøverne i DSSN. Dette vil inkludere en grundig analyse av ferdigheter, potensial og engasjement blant våre unge skyttere. Vi ønsker å identifisere de som har en…

Les mer

Åpent brev fra NROI

Hei, NROI v/undertegnede har i dag presentert status i saken om “Banekonsulenter” for klubbledermøtet. Tilfeldigvis var undertegnede til stede på hotellet og kunne derfor besvare spørsmålene i denne saken. Jeg oppfatter det som noe problematisk at man planlegger og gjennomfører klubbledermøte på en måte som gjør at det er tilfeldighetene som spiller inn når det kommer til om saker blir belyst, eller ikke. Klubbledermøtet har en redaksjon som man bør kunne forutsette har et redaksjonelt ansvar for møtet. Herunder bør det ligge å innhente relevant informasjon fra de delene av organisasjonen som er gitt mandat i de forskjellige sakene, og…

Les mer

Laster…

Noe gikk galt. Vennligst oppfrisk siden og forsøk igjen.


NROI

NROI, den nasjonale skyteleder organisasjonen ble dannet i 1992, og skal ha ansvaret for utdannelsen av skyteledere i Norge for på dette viset å kunne danne et korps med velutdannede skyteledere. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er her i Norge underlagt DSSN.

Les mer

 

DSSN

Forbundet DSSN er IPSC (International Practical Shooting Confederation) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter. De mange klubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN som er dynamisk sportsskyting’s interesseorganisasjon i Norge med årlig avholdt forbundsting som øverste myndighet.

Les mer

 

LANDSLAGENE

DSSN har har en satsningstropp hvor de beste skytteren er tatt ut iht kriteriene for uttak. Ut i fra denne troppen har forbundet landslag i alle divisjoner innen Pistol og Rifle

Les mer om Pistol

Ler mer om Rifle

 

Alle prosesser i DSSN skal være basert på demokratiske prinsipper

Einar Bakke – president dssn

DSSN har et eget strategi dokument som beskriver planen for forbundet i perioden 2018-2023. Les mer


Om oss

Dynamisk Sportsskyting Norge
Org nr 988 539 155

Kontakt oss

post@dssn.no

Postadresse

Dynamisk Sportsskyting Norge
Postboks 6586 Etterstad
0607 OSLO