Innmelding av nye medlemmer etter avholdt godkjenningskurs
Denne skal benyttes for å sende inn medlemsinformasjon til DSSN på nye medlemmer som skal legges inn i medlemsregisteret
*
*
 / 
 / 
*
*
*
*
*

Etter dette feltet så er det viktig at du fyller ut informasjon om instruktør/kursholder

*
*
*
*