Dynamisk Sportsskyting Norge

Postboks 6586 Etterstad
0607 Oslo

Organisasjonsnummer: 988 539 155
bankgiro: 1503.11.10898

Felles styre DSSN
Alle styremedlemmer
styremedlemmer@dssn.no
Regional Director
Kyrre Lee
rd@dssn.no
President
Morten Kløv
president@dssn.no
Vicepresident
Anders Christiansen
vicepresident@dssn.no
Kasserer
Lars Flugstad
kasserer@dssn.no
Sekretær
Rune Vikeby
sekretar@dssn.no
Styremedlem
Espen Fiskebeck
styremedlem@dssn.no
Hjelper regnskap/økonomi
Marianne Barbo
marianne@dssn.no
Valgkomite DSSN
Felles mail til valgkomite
valgkomite@dssn.no
Sportssjef DSSN
Bjørn Lindblad
sportssjef@dssn.no
Landslagssjef Rifle
Kristian Rommen
rifle@dssn.no
Landslagssjef Pistol
Ingen nåværende person
pistol@dssn.no
NROI Leder
Lars B. Sand
leder@nroi.no